Riskerar man att stå för eventuella kostnader när sitt mål går till domstol?

Hej, vi har hos Kronofogden ansökt om betalningsföreläggande mot min före detta arbetsgivare. Det rör sig om ca 40 000 kr. Svaranden har bestridit kravet. Kronofogden har meddelat att målet kommer att lämnas över till domstolen om vi så önskar. Jag undrar om vi riskerar att behöva stå för några kostnader ifall handläggningen lämnas över till tingsrätten och målet avgörs där? T.ex. diverse avgifter, rättegångskostnader m.m.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du kommer behöva stå för om du driver målet till domstolen. För att besvara din fråga kommer Rättegångsbalken (RB) att användas.

Rättegångskostnader

Att gå till domstol innebär rättegångskostnader, dvs att betala sitt juridiska ombud osv. Som huvudregel ska den som förlorar målet betala sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Eftersom beloppet är på 40 000 kr räknas det inte som ett småmål, dvs. värdet av det som du yrkar(påstår) överstiger hälften av prisbasbeloppet (1 kap 3 d § RB). Prisbasbeloppet 2022 är 48 600 kr vilket betyder att hälften är 24 300 kr. Hade det varit ett småmål hade du vid eventuell förlust av målet inte stått för hela motpartens rättegångskostnader utan endast en liten del. Du kommer nu alltså stå för hela motpartens rättegångskostnader vid eventuell förlust. Rättegångskostnader anses vara kostnaderna för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud och parts inkomstförlust pga inställelse i rätten plus ränta (18 kap 8 § RB).

Du kan företräda dig själv i domstolen eller så kan du anlita ett juridiskt ombud. Jag kan hänvisa dig till Lawline juristbyrå som kan hjälpa dig oavsett vart du befinner dig. Mitt råd är att vända dig till ett juridiskt ombud för att se om det är värt att driva målet i domstol eller om det finns risk att du går miste om mer pengar vid en förlust än vad du skulle fått vid en vinst. Ombudet kommer kunna avgöra om ni har tillräcklig bevisning och grund för att vinna målet och kommer råda er mer detaljerat i vad ni borde göra.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Olivia LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”