Riskerar jag att få betala rättegångskostnader när en skola vägrar besvara ett skadeståndskrav?

Hej!

Jag står i begrepp att skicka in en stämningsansökan mot en skola p.g.a. mobbning. Skolan ifråga vägrar svara på om de bestrider etta eller ej. Vad jag har förstått är att så länge de inte svarar, och om jag går vidare med stämning, så måste jag betala rättegångskostnader eftersom skolan ej svarat i någon riktning. Hur gör man för att avkräva skolan ett svar på detta?

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla någonting i svaret är du välkommen att höra av dig med en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Vad gäller generellt kring rättegångskostnadsansvar?

Regler kring rättegångskostnadsansvar i tvistemål, vilket det handlar om här, återfinns i 18 kap. rättegångsbalken, som jag i det följande refererar till om ingenting annat anges.

Huvudregeln är att den som förlorar ett mål ska betala motpartens rättegångskostnad (1 §). Som rättegångskostnad räknas, enligt 18 §, allt som varit nödvändigt för att driva processen (t.ex. kostnad för juridiskt ombud, egen arbetstid och resor till och från domstolen).

Gäller tvisten ett belopp som understiger 22 400 kr är den förlorade parten dock bara skyldig att betala rättegångskostnader motsvarande en timmes juridisk rådgivning samt eventuella utlägg för resor, uppehälle, översättning av dokument m.m. (18 a §). Denna undantagsregel finns för att det inte ska riskera att bli orimligt dyrt att tvista om förhållandevis blygsamma belopp.

Slutligen finns i 6 kap. 13 § skollagen en specialregel som säger att den som stämt en skola p.g.a. kränkande behandling, och förlorat, ibland inte behöver betala skolans rättegångskostnader. Kravet för att undgå betalningsansvar är att det ska ha funnits en "skälig anledning" att inleda processen (exempelvis att eleven blivit utsatt för kränkande behandling men att skolan ändå inte gjort något formellt fel).

Vad innebär detta för dig?

En part i en domstolsprocess blir aldrig skyldig att betala några rättegångskostnader till motparten förrän tvistefrågan blivit avgjord. Således behöver du inte bekymra dig för den aspekten förrän det finns en dom. Detta gäller oavsett om skolan svarar på dina meddelanden eller inte.

Väljer du att frivilligt ta tillbaka din stämningsansökan blir du dock skyldig att betala de kostnader som skolan eventuellt haft för att bemöta det du presenterat. Men det kan ju först bli aktuellt efter att du faktiskt skickat in din ansökan till tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”