Risker och innebörd av arvsavstående

2020-10-04 i Arvsavstående
FRÅGA
Min mor har gått bort men det finns inget testamente. Hon har pengar på ett sparkonto som jag och mina 2 syskon ska dela på men jag har skulder på kronofogden. Hur ska jag göra så de inte tar min del.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör vilka möjligheter det finns för dig som skuldsatt att inte bli av med värdet av ditt arv vid en eventuell utmätning. Då din mor beklagligen har avlidit är den enda möjligheten såvitt jag ser att göra ett arvsavstående. Jag råder dig dock att vara försiktig med att göra ett avstående, varför förklarar jag nedan.

Kan arv utmätas?

Kronofogdemyndigheten har vid utmätning rätt att ta egendom som tillhör den skuldsatta, vilket även inkluderar arv (4 kap. 2 § Utsökningsbalken).

Innebörden av arvsavsående

Arvsavstående som sker efter dödsfallet regleras inte i lag så som avsägelser innan dödsfallet. Att avstå från sitt arv innebär att du inte längre är dödsbodelägare. Din del av arvet fördelas då istället till dina närmsta arvtagare, vilket i ditt fall borde vara dina barn eller syskon. Ett avstående ska antecknas i bouppteckningen tillsammans med din underskrift. Viktigt är att arvsavståendet sker innan arvsskiftet (dvs. innan egendomen fördelas mellan arvtagarna) annars kan avståendet betraktas som en gåva vilken kronofogdemyndigheten är behöriga att ta tillbaka.

Risk med arvsavstående

Det finns en risk om man som skuldsatt avstår sitt arv. Möjligheten finns nämligen att dina borgenärer kan polisanmäla dig för brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § Brottsbalken). Risk att du blir fälld för brott föreligger främst i fall så du är nära obestånd. Obestånd innebär att du är oförmögen att betala dina skulder och att den betalningsförmågan inte är kortsiktig.

Jag vill därför starkt rekommendera dig att kontakta en jurist innan du företar ett arvsavstående. Förslagsvis kan någon av Lawlines duktiga jurister hjälpa till, boka tid här.

Lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (330)
2021-05-03 Kan jag överlåta arv till mina barn?
2021-04-30 Kan ett barn frivilligt avstå från sin laglott till förmån för efterlevande sambo, och ska det i så fall göras skriftligt?
2021-04-07 Arvsavsägelse
2021-04-05 Hur gör jag för att barnen ska få arvet i stället för mig?

Alla besvarade frågor (92143)