Risker med att skriva på ett äktenskapsförord

FRÅGA
Hej. Min fråga är följande. Jag och min man har varit gifta sedan 2012, har 3 barn tillsammans. Vilka jag har varit hemma och tagit hand om. Min make startade egen firma 2009, samma år som vårt första barn föddes. Så jag har tagit hand om hus och hem, barn. Ja allt som hör det till.Vilket såklart resulterat i mindre pension osv. Även har jag inte möjlighet att jobba mer än 50 % för att hinna med allt.När vi träffade hade han byggt hus. Men under årens lopp har jag varit med och ordnat trädgård och ovanvåning. Men inte lagt in "pengar". Företaget är uppe i 12 anställda. Går riktigt bra.Vi har ett sommarhus där vi båda står som ägare.Nu kom han igår och ville skriva äktenskapsförord.. Vad ska jag tänka på? Vid ev skilsmässa är det jag som kommer få ta barnen till 99% av tiden. Då han jobbar mån-fred 05.00-20.00/22.00.Hjälp mig snälla. Vill inte stå helt tom om det skulle ske.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna angående skilsmässa och äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken.

Vad som händer när man skiljer sig är att äktenskapet upplöses. När detta sker skall man göra en bodelning där egendom som ni båda äger skall läggas samman för att sedan delas upp lika mellan er. Detta framgår av kap 11 § 3 ÄktB.

I bodelningen ingår bara sådan egendom som utgör så kallat giftorättsgods, kap 10 §1 ÄktB. Detta är mer eller mindre all egendom som ni kan tänkas äga vid skilsmässan, bortsätt från sådan egendom skall anses vara er enskilda egendom, kap 7 §§ 1-2 ÄktB. Så länge ni inte sedan innan har ett äktenskapsförord bör detta inkludera all er egendom. Så väl huset, din mans firma och pengar ni har på banken när ni ansöker om skilsmässan.

Vad som kan utgöra enskild egendom är bland annat, som sagt, det som ni genom ett äktenskapsförord gjort till enskild egendom men det kan även vara sådan egendom någon av er fått i ett arv där det varit särskilt föreskrivet att arvets skall förbli er enskilda egendom, kap 7 § 2 ÄktB.

Vad detta innebär för dig är att så länge du inte skrivit på, eller skriver på ett äktenskapsförord kommer du vid en eventuell skilsmässa få ut hälften av era gemensamma tillgångar, och då din man verkar har mer egendom än dig, kommer detta innebära att han kommer få överföra egendom på dig, eller motsvarande värde av den egendomen om han inte vill skiljas från någon specifik egendom.

Väljer du att skriva på ett äktenskapsförord skall du se till att det i slutändan inte blir så att du står utan något. Jag vill verkligen understryka och jag hoppas du är medveten om vilka risker det innebär för dig som inte äger så mycket om du skriver på ett äktenskapsförord. Vid en bodelning, där din mans egendom undantagit från giftorättsgodset, kommer man inte ta hänsyn till att din man har mycket enskild egendom. Det lilla du äger, kommer fortfarande delas lika mellan dig och din man eftersom detta utgör giftorättsgods. Fördelningen mellan er efter en eventuelle skilsmässa kommer då bli väldigt ojämn.

I Sverige har vi i viss utsträckning en möjlighet till makesunderhåll efter en skilsmässa. Den regeln finns framförallt till för att skydda personer som varit beroende av den andra makens inkomst och underhåll under äktenskapet. Det gäller då ett underhåll som man kan få under en övergångsperiod. Denna period skall vara så länge tills du kan få möjlighet att eventuellt omskola dig och kunna skaffa ett arbeta så att du kan försörja dig själv. Detta framgår av en regel i kap 6 § 7 ÄktB.

I denna regel har man även gett ett ytterligare skydd om du inte kan försörja dig själv eller om de finns så kallade synnerliga skäl för fortsatt underhåll. Regeln gäller delvis för att skydda den make/maka vars pensionsförhållanden försämrats under äktenskapet, exempelvis för att man bara arbetat halvtid. Detta skulle då kunna förlänga den övergångsperioden för dig, kap 6 § 7 andra stycket.

Vad gäller vårdnaden om ert barn spelar det egentligen ingen roll vem som tagit mest hand om barnet under dennas uppväxt. När två föräldrar skall skiljas så anser i alla fall rätten det alltid är mest fördelaktigt för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad och växelvis boende. Man utgår från en tanke om att en nära kontakt till båda sina föräldrar är det bästa för barnet. Men det är dock inte rätten i första hand som avgör hur ni skall hantera eller dela upp vårdnaden om era barn. Detta är föräldrarna uppgift eftersom det ofta är ni som bäst kan avgöra vad som är den bästa lösningen för era barn och fungera bäst i ert liv. Det är först om ni inte kan samarbeta som rätten kommer behöva avgöra frågan. För din skull kan jag påpeka att om en förälder inte är samarbetsvillig kan detta vara till dennas nackdel i rätten och du skall ha i åtanke att rätten så långt det går väljer en gemensam vårdnad framför ensam vårdnad.

Mitt främsta råd är att se över vad äktenskapsförordet verkligen säger, och försäkra dig om att du inte står tomhänt vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan ibland vara svårformulerat och om du har minsta oro kring formuleringar eller vad det egentligen är du skriver på skulle jag kontakta en jurist som är expert på just sådana här frågor och som kan ta tillvara på dina intressen. En jurist kan kännas dyr, men i din situation kan det vara värt det för att säkra din ekonomiska framtid vid en eventuell skilsmässa. Vill du ha hjälp att hitta en jurist kan du göra det här.

Jag hoppas verkligen du fått svar på dina frågor och lycka till med allt!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll