Riskens övergång vid köp av näringsidkare

2017-07-29 i Köplagen
FRÅGA
Jag (företag) har lämnat in en trasig iPhone hos ett annat företag. Jag skall betala 4 000 kr för en ny ersättningstelefon, mao en ny mobil. Jag frågade om den kunde skickas till mitt lantställe vilket var ok för ett tillägg om några hundra kr. Den skickades med PostNord 19 juli. Den är utlämnad till en person som undertecknat med ett för mig okänt namn Företaget har gett mig ett kollinummer och säger åt mig att jag skall efterforska och ansvaret inte är deras när de lämnat paketet till PostNord. Jag säger att dom får lägga tid på efterforskning eftersom de valt speditör. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ingen av er parter är konsument så är Köplagen (KöpL - här) tillämplig på din situation. Frågan i ditt fall är om "risken" för varan har övergått från säljaren till dig, dvs köparen. Vem som bär risken för varan är avgörande eftersom att köparen är skyldig att betala varan även om varan har kommit bort på grund av en händelse som inte beror på säljaren, om köparen bär risken för varan (12 § KöpL - här).

I ditt fall är det fråga om ett s.k. transportköp. Detta innebär att varan inte ska hämtas av köparen, utan att den ska transporteras till köparen. Eftersom att leveransen inte sker inom samma ort eller en ort där säljaren vanligen ombesörjer transporter, och det är en tredje part (PostNord) som har åtagit sig transporten från avsändningsorten, så går risken över på köparen när varan överlämnas till transportören (13 § och 7 § 2 st KöpL - här och här).

Sammanfattningsvis har alltså risken för varan i ditt fall övergått på dig som är köparen. Därmed är du skyldig att fullgöra din skyldighet, dvs att betala varan, trots att varan har kommit bort, då säljaren har gjort vad som ålegat denne. Företaget som sålt mobilen till dig är alltså inte skyldiga att åtgärda situationen.

Hoppas att det löser sig! Lycka till!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1385)
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 Har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (94327)