Risken för varan vid transportköp

2017-01-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har sålt en högskolebok för 450 kr och har skickat iväg den. Hon säger sig nu inte ha fått boken utan bara själva brevet som boken låg i. Jag har varit i kontakt med posten och gjort en reklamation på detta, de kan inte hjälpa eller henne mer då boken inte är skickad med blocket paketet (vi hade ingen överenskommelse ang hur det skulle skickas), alltså är paketet ej försäkrat och ingen ersättning kan ges. Köparen prutade ner boken och köpte den billigare än vad jag ville ha för den, hon begärde inte heller att jag skulle skicka den via blocket paketet så enligt posten kan hon tyvärr inte få någon ersättning för den. Enligt posten så lämnar jag mitt ansvar för boken när jag postat den. Nu har jag blivit hotad av köparen att hon ska anmäla mig för bedrägeri pga detta och hon kräver sina pengar tillbaka. Jag har gjort allt i min makt för att hjälpa henne, jag har även sparat min reklamation och mina samtal till posten samt min kontakt med blocket. Eftersom vi inte kom överens om att skicka det via ett blocket paket så kan hon inte få någon ersättning för försvunna paket. Min fråga är helt enkelt om jag är skyldig att betala tillbaka pengarna eller om det är hennes ansvar att se till så hon kan få ersättning för den vara hon köper. Det är en liten summa pengar det handlar om men jag vill föräkra mig om att jag är skyldig till att betala tillbaka pengar för ett paket som posten har slarvat bort?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om vem som bär risken för varan under transport finns reglerad i Köplagen (KöpL). Att vid ett tillfälle ”bära risken för varan” innebär att man under den tiden är den som ansvarar för om något skulle hända med varan. I ditt fall innebär detta mer konkret att om du kan anses vara den som bar risken för varan under transporten med posten, ansvarar du för att boken inte har nått köparen och således även för att betala tillbaka de 450 kronorna (köpeskillingen) till köparen.

Ditt ansvar om köplagens regler har avtalats bort

Det bör dock nämnas att köplagens regler är dispositiva. Detta innebär att om säljare och köpare avtalat om något som avviker från köplagens regler, gäller deras avtal och inte Köplagens regler. Av din fråga framkommer det dock inte att du och köparen skulle ha slutit något avtal om vem av er som skulle ansvara för varan under transporttiden. Jag kommer därför i mitt svar till dig att utgå från köplagens regler och att du inte har slutit något särskilt avtal med köparen. Att påpeka är dock att om du i din blocketannons för boken särskilt angav att du inte avsåg att ansvara för boken under transporttiden, gäller denna friskrivning och inte köplagens regler. Du är då inte skyldig att betala tillbaka köpeskillingen.

Ditt ansvar enligt köplagens regler

Eftersom du har skickat boken till köparen, utgör ert avtal ett sk transportköp. Vem av dig eller köparen som då bär risken för varan beror på vart det var planerat att boken skulle fraktas.

-Platsköp

Skulle boken fraktas till en adress i samma ort som du skickade den ifrån (sk platsköp), är det du som säljare som står risken för varan (KöpL 7§ 1st). I detta fall ansvarar du för att boken nu är försvunnen, och köparen har rätt att häva ert köp och få sina 450 kr tillbaka (KöpL 25§). I detta fall skulle även köparen möjligtvis kunna kräva skadestånd om hen har lidit skada pga hen inte kommer att erhålla boken av dig som planerat (KöpL 27§). Det åligger dock köparen att visa att hen har lidit skada, och köparens rätt till skadestånd är således inget som du behöver lyfta fram för köparen på eget intiativ.

-Distansköp

Skulle boken fraktas till en adress i en annan ort än avsändaradressen (sk distansköp), är det istället köparen som står risken för varan fr om tidpunkten då du som säljare överlämnar varan till transportören (i detta fall posten) (KöpL 7§ 2st). I detta fall stämmer det som Posten har informerat dig om, att ditt ansvar för boken upphörde när du postade den. Du är i detta fall därför inte skyldig att betala tillbaka några pengar till köparen.

Rekommendationer

Sammanfattningsvis kan sägas att om det i ditt fall rör sig om ett platsköp, bör du genast betala tillbaka köpeskillingen till köparen. Köparen har i detta fall lagen på sin sida och dröjsmål med att betala tillbaka kan resultera i ytterligare kostnader såsom dröjsmålsränta.

Skulle det handla om ett distansköp, bör du istället informera köparen om att det är köparen, och inte du, som ansvarade för varan vid försvinnandet och att du således inte är rättsligt skyldig att betala tillbaka köpeskillingen. Köparen får istället rikta sina anspråk mot Posten.

Fortsätter köparen mot förmodan att genom hot försöka kräva tillbaka köpeskillingen även efter att du informerat denne om att du inte har något ansvar, bör du upplysa köparen om att dennes beteende kan kvalificera sig som utpressning enligt BrB 9:4 och således är brottsligt. Detta bör du dock göra som en sista utväg om köparen skulle fortsätta bete sig hotfull. I första hand bör du som nämnt endast tydligt klargöra för köparen att du har lagen på din sida och inte är skyldig att betala tillbaka.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1396)
2021-08-02 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

Alla besvarade frågor (94585)