Risken för varan - transportköp

2015-11-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Om jag som näringsidkare köper en vara kontant av en annan näringsidkare förstår jag det som att risken övergår till köparen redan innan transporten 7§ 2 st Köplagen. Spelar det någon roll om jag köper varan kontant eller kredit just med avseende gällande riskövergången?Tacksam för snabbt svar! :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner i din fråga tillämpas Köplagen vid köp mellan näringsidkare vilket följer av 1 § KöpL. Värt att nämna är att denna lag är dispositiv vilket enligt 3 § KöpL innebär att lagens bestämmelser inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Som du nämner tillämpas 7 § KöpL då det är fråga om transportköp. Förutsatt att det inte är fråga om en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, ska 2 st tillämpas och risken övergår då när varan överlämnas till transportören. Om det är fråga om ett kontantköp eller ett kreditköp spelar inte någon roll för riskens övergång.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1274)
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen

Alla besvarade frågor (86868)