FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/09/2017

Risken för varan

Hej,

Jag har sålt en vara, privatperson till privatperson, som har kommit bort under transport. Vi har inte avtalat något om ångerrätt eller dylikt, köparen var medveten om vilket bolag som skulle användas som transportör. Jag erhöll betalning i förskott. Vem bär risken för varan? Måste jag återbetala kunden även fast paketet är borttappat eller ligger ansvaret hos transportören? Jag har kvitto på att jag lämnat in varan för transport.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det inte följer av avtalet när risken övergår på köparen. I sådana fall gäller bestämmelserna i lag. När det är fråga om köp mellan två privatpersoner gäller reglerna i köplagen (KöpL). Huvudregeln är att risken för varan övergår på köparen när varan avlämnas (13 § första stycket KöpL). Avgörande i din fråga är därför när varan ska anses ha avlämnats till köparen.

Av din fråga framgår det inte om leveransen skett inom samma ort. Om transporten av varan sker inom en och samma ort anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, dvs när köparen omhändertagit varan (7 § första stycket KöpL). I annat fall, om transporten inte sker inom en och samma ort, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten (7 § andra stycket KöpL).

Om köparen bär risken måste denne betala för varan om den kommit bort under transporten (förutsatt att det inte beror på säljaren). Motsatsvis gäller att om säljaren bär risken för varan och avlämnas varan för sent, eller inte alls, hamnar säljaren i dröjsmål (9 § första stycket KöpL). Köparen har då bl a rätt till att häva köpet (25 § första stycket KöpL).

Sammanfattning

Som sagt har det betydelse hur transporten av varan sett ut. Har den skett inom en och samma ort är det du som säljare som bär risken för varan om den kommer bort under transporten. Du bör då återbetala hela beloppet till köparen. Dröjsmål med att betala tillbaka kan resultera i ytterligare kostnader såsom dröjsmålsränta. Om varan istället fraktats till en adress i en annan ort än avsändaradressen har risken för varan övergått på köparen. I sådana fall är du inte skyldig att betala tillbaka några pengar till köparen och bör informera honom eller henne om detta.

Med vänliga hälsningar,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo