Ringa misshandel och örfil - risken att dömas

FRÅGA
Hej, jag är anklagad för misshandel, ev. Ringa, pga en örfil på krogen efter att jag hört personen säga att han skulle slå ner min kompis. Hur stor risk är det att man blir dömd hos en åklagare? Jag har uppgett min historia men han som anmält mig menar att jag oprovocerat slagit honom. Hans historia och hans vittnen varierar sig men det är ändå tre mot en. Är väldigt orolig och en dom kommer ev påverka min karriär. Att tillägga är att båda parter hade druckit.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet misshandel regleras i 3:5 Brottsbalken. här. För att dömas för misshandel krävs att brottets samtliga rekvisit är uppfyllda, dvs. att en person har tillfogat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, alternativt försatt personen i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Om förutsättningarna är uppfyllda, så har brottet misshandel begåtts. Emellertid är det därefter en kvalificering av brottet, såsom exempelvis ringa misshandel eller misshandel av normalgraden, som påverkar påföljden för brottet. Klara och tydliga regler uppställda i lag saknas för hur gärningar bedöms, utan avgörs istället i det enskilda fallet utifrån förekomna omständigheter. Gränsdragningen avgörs också genom att granska tidigare praxis för brottstypen, för att söka vägledning inför bedömningen.

Det finns olika grader för hur allvarligt vårt rättssystem anser en misshandel vara. Örfil, en lättare spark eller knuff eller att dra och slita i någons kläder, kan betraktas som ringa misshandel. Generellt brukar sägas att slag med öppen hand (örfil) är ringa misshandel medan slag med knuten hand utgör misshandel av normalgraden. I lindrigare fall där varken skada eller smärta uppstår kan det emellertid vara svårt att styrka även ringa misshandel.

Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra hur din situation kommer att bedömas, då flera faktorer inverkar på bedömningen. Det är inte bara skadans svårhet som beaktas, utan även de enskilda omständigheterna i målet. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du fått någon vägledning och svar på din fråga!

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (374)
2020-09-20 Preskription gällande dråp
2020-09-03 Straff för misshandel och vållande till kroppsskada
2020-09-01 Berätta om tidigare misshandel i samband med en ny anmälan mot tidigare partner
2020-07-30 Nödvärnsrätt

Alla besvarade frågor (84563)