FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/05/2022

Ringa dopingbrott och ringa vapenbrott

Hej! Jag blev kallad till domstol för innehav av 3 200 enheter anabola steroider och en pepparspray. Det blev ringa dopingbrott och ringa vapenbrott. Jag blev preliminärt inte tilldelad en offentlig försvarare. Blir fängelsestraff uteslutet då? Jag är tidigare dömd för dopingbrott där jag blev dömd till 2 månaders fängelse men valde 60 timmar samhällstjänst istället. Riskerar jag fängelsestraff nu? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Den som gör sig skyldig till ringa dopingbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader (3 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel).  Den som gör sig skyldig till ringa vapenbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 1 vapenlagen). 

Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Vid dessa mindre allvarliga brott kan du få en offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader ( 21 kap 3a § första stycket rättegångsbalken).

Sammanfattning

Du har inte rätt till en offentlig försvarare, dels eftersom du varken är häktad eller anhållen, dels för att straffet för det lägsta straffet för både dopingbrottet och vapenbrottet inte är tillräckligt högt. Du har dock blivit dömd till 2 månaders fängelse tidigare för dopingbrott. Detta kan påverka domstolens bedömning när de ska bestämma påföljden.  

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare