FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan13/04/2020

Riksnormen om bredband

Hej!

Vad säger riksnormen betr. kostnad för bredband för ensamstående?

Vår kommun beviljar endast ett delbelopp av 100:-/månad.

Vänliga hälsningar

K-----n

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vad är riksnormen?

Riksnormen har en ganska lång kedja av härledning för summan. Den börjar i 4 kap 3 § Socialtjänstlagen, där det slås fast att en riksnorm skall finnas, vad denna skall täcka, och hur den räknas ut. Summan är dock inte fastslagen i lag.

Summan fastställs i Socialtjänstförordningen, som inte har samma status som lag, utan fungerar som ett förtydligande av lagen från regeringen där lagen tillåter regeringen att förtydliga den. I denna fastslås riksnormen(2 kap 1 § Socialtjänstförordningen).

Socialtjänstförordningen i sin tur hänvisar till Konsumentverkets prisundersökningar för att fastställa summans förankring i verkligheten.

För en ensamstående person utan barn är den sammanlagt 4160 kronor för fyra veckor. Av detta utgör 3150 peronliga kostnader och 1010 kronor hushållskostnader.

Vad ska riksnormen täcka?

Riksnormen ska täcka vissa grundläggade utgifter i låginkomsthushåll. Dessa slås fast i 4 kap 3 § Socialtjänstlagen. Den gröna texten i raden ovanför denna leder till Konsumentverkets guide om riksnormen.

Riksnormen är inte avsedd att täcka bredbandskostnader, men den innehåller telefon, vilket kan överlappa med bredband. Därför tror jag att din kommun varit proaktiv i att bevilja stöd för bredbandsutgifter också, eftersom de ofta är tätt sammankopplade med telefoni. Denna typ av avvikande tolkning av reglerna tillåts tack vare det kommunala självstyret.

Hur räknas riksnormen ut?

2 kap 1 § Socialtjänstförordningen stadgar att riksnormen för beräkning av skäliga kostnader grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

Det är sannolikt att riksnormen grundas på konsumentprisindex som särkskilt anpassats för att reflktera priset av de varor och tjänster som ingår i det riksnormen ska täcka.

_____________________________

Om du har fler frågor får du gärna vända dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Hittade du inte det du sökte?