Riksdagens förhållningssätt till objektivitetsprincipen

2019-01-25 i Myndigheter
FRÅGA
Jag läser just nu en juridikkurs för socialt arbete. Min fråga gäller objektivitsprincipen, denna princip gäller hos t.ex. myndigheter men jag skulle behöva hitta lagstöd för att riksdagen INTE använder sig av denna princip vid beslut om ny lag. Kan någon hjälpa mig med detta?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns två huvudtyper av offentliga organ, där den ena av dem är myndigheter. Precis som du säger gäller objektivitetsprincipen, som stadgas i 1 kap. 9 § RF, för myndigheter. Med myndigheter avses bland annat regeringen, domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter. Riksdagen är inte en myndighet och principen tillfaller således inte riksdagens beslutsfattande.

Värt att klargöra extra är att när riksdagen beslutar om en ny lag kan det gå till på så sätt att regeringen upprättar ett förslag och vid upprättandet bör objektivitetsprincipen beaktas. Däremellan skickar förslaget till ett av riksdagens utskott som ska yttra sig om sin åsikt gällande förslaget och formulera ett förslag till riksdagsbeslut, därefter har samtliga ledamöter rätt att debattera om förslaget innan riksdagen slutgiltigt ska ta ställning och rösta om förslaget till beslut. Kontentan av det hela här är att även om riksdagen vid beslutsfattandet inte använder sig av objektivitetsprincipen (i och med att det inte framgår i lagen 1 kap. 9 § RF att de ska göra det), så "berörs" beslut ändå av denna princip.

Slutsatsen blir att du får tillämpa 1 kap. 9 § RF e contrario, dvs motsatsvis, för att ha lagstöd för att riksdagen inte använder sig av denna princip vid beslut om ny lag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (251)
2019-05-20 Vad ska man göra när en grusväg bredvid tomten dammar så att det knappt går att vara i trädgården?
2019-05-18 I vilken av mina två bostäder ska jag folkbokföra mig?
2019-04-30 Tidsfrist för upprättandet av en dödsboanmälan
2019-04-30 Antagningskrav för GMU

Alla besvarade frågor (69302)