Retur av barnplagg köpt på nätet i fysisk butik

Hej

Jag undrar om en butik kan neka min retur pga att de inte kan sälja varan?. Jag har nämligen köpt ett barnplagg via deras hemsida men eftersom butiken inte har barnavdelning så blev jag nekat min retur i butik och blev hänvisat till en av deras butiker som har en barnavdelning som då kan sälja varan. Jag hänvisa till att i deras hemsida så står det att jag får lämna varan i valfri butik och att det inte framgår någon information om att return inte får ske i deras butik, svaret från butikschefen blev att hon har rätt att neka återköp eftersom varan inte kan säljas i butiken. Stämmer detta?

// anonym

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har köpt en vara på nätet, vilket gör att Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal är tillämplig. Denna lag är enligt 1 kap. 4 § tvingande till din förmån. Dvs, företaget kan inte använda sig av villkor som skulle vara till din nackdel och som avviker från denna lag. - Ett bra skydd för dig som konsument och privatperson!

2 kap 2 § beskriver vilka villkor som måste finnas med från företagets sida när du ingår avtalet.

Enligt 2 kap 2 § - "Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om:

- den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att framställa klagomål,

- huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det".

Enligt 2 kap 3 § ska sådan information anges "klart och begripligt" så att du som konsument inte har några svårigheter med att förstå informationen.

- I ditt fall så innebär det att om företaget har informerat dig, vilket de bör ha gjort, om att du har rätt att återlämna varan i vilken fysisk butik som helst, så har du denna rättighet. De kan inte hänvisa till att de inte kan sälja varan i sin butik. Det viktiga här är att du givetvis har utövat din ångerrätt inom den tid som gäller enligt avtalet alternativt inom 14 dagar enligt 2 kap 10 §.

Enligt 2 kap 11 § finns exempel på undantag då din ångerrätt inte skulle gälla. Att butiken inte kan sälja barnkläderna i just sin butik, är inget godkänt undantag!

Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) skulle även informationen på hemsidan gällande retur i valfri butik anses vara vilseledande enligt 10 § 2st 3p. om du inte har denna möjlighet som de marknadsför på sin hemsida. Dessvärre leder det oftast inte till någon annan påföljd än att företaget kan få sluta med sin marknadsföring alternativt att de får betala böter för sin vilseledande reklam. - Det skulle dock kunna vara en godtagbar anledning för företaget att uppfylla sina förpliktelser mot dig, dvs. att ta emot varan i sin fysiska butik, då de annars bryter mot marknadsföringslagen.

Slutsats: Då jag tyvärr inte har full information om hur ditt avtal ser ut och vilken information du har fått mer än den information på nätet innan du ingick avtalet, är det svårt för mig att göra en exakt bedömning. Jag rekommenderar dig att läsa igenom ditt avtal och se om det uttryckligen står att du har rätt att lämna tillbaks varan i vilken butik som du önskar. Finns det med i avtalet, har du rätt att lämna den i valfri butik (som givetvis ingår i företagskedjan) med stöd av distansavtalslagen. Skulle de inte godta denna anledning kan du även hänvisa till marknadsföringslagen om att det i så fall är vilseledande information på deras hemsida.

Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh,


Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”