Retroaktivt anställningsavtal?

Hej! Jag jobbar som timanställd med fillers & botox , inget avtal är skrivet sedan tidigare endast muntlig överenskommelse att jag ska jobba på timmar 1-2 dgr/ vecka, men nu vill ägaren att jag ska skriva på ett anställningsavtal med datum 1 år bakåt. I avtalet står tillsvidareanställning deltid fast jag bara vill vara timanställd . Det innehåller också krav på att jag ska personligen betala obligatorisk utbildning (för mitt yrkesutförande i företaget) om jag säger upp mig , upp till 18 mån efter uppsägning, att jag inte får starta egen konkurrerande verksamhet på 18 mån, att jag ska godkänna kameraövervakning trots att de ej har tillstånd för detta, men har kameror uppsatta som övervakning i alla rum .

Jag vill bara fortsätta vara timanställd utan dessa krav, kan jag vägra skriva på detta avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns en del att nysta upp i detta föreslagna avtal från din arbetsgivare så jag kommer hantera det i tur och ordning och diskutera om de är lagliga/rimliga.

För det första så har du redan en tillsvidareanställning eftersom ni inte avtalat om något annat (LAS 4§). Att du är "timanställd" är bara hur ni valt att hantera arbetstid och lön. Detta är dock i din fördel eftersom det innebär att du har mer långtgående rättigheter än om du vore visstidsanställd.

För att nu gå vidare till innehållet i det nya avtalet. Det första kravet, att du ska betala utförd utbildning ifall du säger upp dig, är i och för sig rätt rimligt eftersom en arbetsgivare vill undvika att någon utnyttjar dem endast för utbildning och sedan slutar för att börja jobba någon annan stans. Det finns inte heller något som gör ett sådant villkor olagligt.

Klausulen om konkurrerande verksamhet är standard i många branscher men sådana klausuler får inte införas hur som helst. Enligt det kollektivavtal som gäller för de flesta företag (se här) finns flertalet krav. För det första måste det finnas företagshemligheter i arbetsgivarens verksamhet som du har tillgång till och en risk att denne skulle lida skada i konkurrenshänseende om hemligheten röjs. För det andra ska det göras en intresseavvägning mellan din möjlighet att byta jobb och arbetsgivarens bevarande av hemligheten (jag kan inte göra denna bedömning utan mer info). För det tredje måste faran för röjande vara långsiktig för att 18 månader ska vara godtagbart. Det är alltså ifrågasättbart ifall konkurrensklausulen skulle vara gällande även om den infördes.

Kameraövervakning är också något man kan godkänna i ett anställningsavtal, jag vet dock inte hur vanligt detta är. Det verkar dock rimligt med tanke på att du arbetar i en bransch med risk för olyckor och med värdefullt material.

Nu hoppas jag du fått klarhet i vad som gäller för de olika klausulerna. Du är inte skyldig att acceptera dem men det kan få konsekvenser om du inte gör det. Din arbetsgivare kan säga att din nuvarande position (utan dessa villkor) inte längre finns på grund av omstrukturering och att den enda lediga positionen är den med villkoren - dvs att du omplaceras. Då blir ditt val att antingen avsluta din anställning eller acceptera villkoren. Om du accepterar dem i denna situation skulle de dock inte gälla retroaktivt utan endast i framtiden. Självklart kan du även diskutera saken med din arbetsgivare och försöka justera de villkor du inte är bekväm med men det finns ingen garanti att arbetsgivaren accepterar dina krav.

Sist vill jag uppmuntra dig att ta kontakt med din fackförening. De har mycket bättre insikt i vad som gäller i din bransch och på ditt företag än vad jag har. De kan därmed ge mer skräddarsydd rådgivning.

Jag hoppas du fått klarhet i din situation. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo