Retroaktivitetsförbud och överprövning av myndighetsbeslut

2020-07-24 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, Jag var utsatt för ett brott 4 år sen som lades ner efter 3 dagar, det var stor brist på utredning från polisens sida, jag och en advokat överklagade beslutet men de valde att inte utreda. Nyligen har det kommit en ny lag som är relevant till det jag blev utsatt och som jag tror skulle bidra med att de väljer att den ska utredas, då den nya lagen gör det enklare att bli dömd för de brottet. Min fråga är, kan en person bli dömd tack vare en lag som kom ut efter att brottet har skett?Kan man överklaga en andra gång, om det finns goda skäl till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan dömas enligt en lag som inte fanns när brottet begicks samt att du vill veta om man kan överpröva ett beslut att inte återuppta en förundersökning.

Enligt svensk grundlag får man inte dömas till straff för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks (2 kap. 10 § Regeringsformen). Fanns inte lagen du nämner vid tillfället för brottet kan personen alltså inte dömas enligt den lagen idag.

Angående överprövan av beslutet att lägga ned en förundersökning kan man överpröva en omprövning av åklagarens beslut att lägga ned en förundersökning hos högre åklagare. Tänk på att ansökan ska vara skriftlig och tydlig. Här finns mer information om överprövan, och här finns en blankett om överprövan av åklagarbeslut.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?