Retroaktiva myndighetsbeslut?

2020-07-01 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Får ett myndighetsbeslut gälla retroaktivt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Myndigheternas arbete regleras huvudsakligen i förvaltningslagen.

Får ett myndighetsbeslut gälla retroaktivt?

Först och främst stadgas ett förbud mot retroaktiv straff- och skattelagstillämpning i 2 kap. 10 § regeringsformen. Detta tillämpas analogt på flera rättsområden, med andra ord gäller principen även på de områden som inte uttryckligen omfattas. Det enkla svaret på om ett myndighetsbeslut får gälla retroaktivt är således nej. Juridiken är dock, som du säkert vet, sällan så enkel och tydlig som ja/nej, och därför går jag nedan igenom ett annat sätt att se det på utifrån din frågeställning.

Har en myndighet fattat ett beslut får den som huvudregel inte ändra beslutet till den enskildes nackdel. De undantag som görs är om det framgår av beslutet eller föreskrifter som det har grundats på att det får ändras, om tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller om felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter (37 § förvaltningslagen).

Sammanfattning

Det beror alltså på om en myndighets beslut får gälla retroaktivt eller inte, och för att avgöra mer specifikt i det enskilda fallet skulle jag behöva mer information om vad beslutet gäller och omständigheterna i övrigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (402)
2021-02-27 Kontakt med person i häkte
2021-02-27 Hjälp i fängelse?
2021-02-27 Hur ställs myndighetsutövning i relation till varandra?
2021-02-24 Hur kan jag byta efternamn?

Alla besvarade frågor (89935)