Retroaktiv lönefordran och ersättning för brott mot anställningavtalet

FRÅGA
Min man skrev på ett kontrakt om månadslön och fick arbeta ihop sin lön i timmar istället i 1 år och 6 månaderFacket säger att min man har rätt till retroaktiv månadslön för missad inkomstVad kan han begära?Han missade inkomst och led av att få slita ihop lönen i timmar och arbetsgivaren begick avtalsbrott mot anställningsavtalet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om hans arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal eller inte. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal så kan det få lite andra rättsverkningar och är han själv med i fackförbundet så kan han få hjälp på ett lite annat sätt.

Varje arbetstagare har ett löneskydd. Det uttrycket syftar till att säkerställa att intjänad lön kommer arbetstagaren tillgodo. Om arbetsgivaren inte betalar ut rätt lön kan denne drabbas av olika påföljder.

Vad kan han begära?

Är det så att han har gått miste om timmar enligt kontraktet så kan han begära dem retroaktivt. Han kan dock bara kräva de pengar han har gått miste om enligt anställningsavtalet. I arbetsrätten gäller generellt en preskriptionstid på 10 år för lönefordringar enligt 2 § preskriptionslagen, detta med undantag för semesterlön och semesterersättning som omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen. För löneanspråk som grundar sig på kollektivavtal gäller särskilda regler (se 64-66 §§ MBL).

Så då är frågan om lönen är kollektivavtalsgrundad, och därmed är kopplat till reglerna i MBL. Då gäller att han ska ta kontakt med sin arbetstagarorganisation (facket) så att han kan få hjälp att föra talan mot arbetsgivaren och driva in lönen.

Finns det inte kollektivavtal på arbetsplatsen så har arbetsgivaren inte gjort sig skyldig till något kollektivavtalsbrott med han har gjort sig skyldig till avtalsbrott mot det personliga anställningsavtalet. Har en arbetsgivare begått brott mot det personliga anställningsavtalet så kan din make på något sätt har tagit skada av det så kan han begära skadestånd enligt 38 § LAS för den skada som han har drabbats av.

Sammanfattningsvis så kan han begära retroaktiv lön för den tid han inte har fått betalt enligt anställningsavtalet. Men kolla vad anställningsavtalet säger och så får ni räkna ut hur många timmar han har gått miste om. Därefter kan han börja med att framställa krav mot sin arbetsgivare. Om arbetsgivaren står på sig och vägrar betala ut lönen eller någon form av ersättning så kan vi hjälpa honom med att skicka en lönefodran till hans arbetsgivare. Ni kan antingen nå oss här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95739)