Retroaktiv hyra på lokal

2018-09-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag har upplåtit en lokal på min gård utan att tagit betalt för hyra eller omkostnader som tex el / vatten.Nu vill jag ta ut skälig hyra och alla omkostnader - hur långt tillbaka kan jag kräva hyra och omkostnader som el och vatten då dom förbrukar mycket.Hälsningar,kjell
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 19 § 3 st. jordabalken (1970:994) ska beloppet på hyran för lokaler vara bestämt i avtalet. Hyra kan alltså inte krävas i efterhand. Beloppet för ersättning för kostnader som hänför sig till lägenhetens uppvärmning, nedkylning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för vatten och avlopp, behöver inte stå med i avtalet. Dessa ska istället beräknas med utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen, enligt 12 kap. 19 § 4 st. jordabalken. Vad gäller retroaktiv ersättning för sådana omkostnader, finns det ett nytt rättsfall, NJA 2018 s.171, från Högsta domstolen (HD), där hyresvärden hade varit passiv i ca 9 års tid, och inte krävt omsättningshyra under hela denna tid. HD tyckte därför att hyresvärden hade förverkat sin rätt till retroaktiv omsättningshyra. Även om det i ditt fall inte berör omsättningshyra, utan istället ersättning för omkostnader, så kan man dra paralleller mellan ditt fall och HD:s rättsfall, då det rör sig om en underlåtenhet från hyresvärdens sida. Min bedömning är därför att det inte är möjligt att kräva ersättning retroaktivt, om det inte fanns med i ett avtal sedan tidigare, men för att få en klarare bild så råder jag dig att kontakta en jurist som kanske gör en annan bedöming.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1127)
2019-03-23 Hur kan jag säga upp det nuvarande hyresavtalet som gäller på bestämd tid?
2019-03-22 Kan hyresvärden korta ner uppsägningstiden?
2019-03-21 Besittningsrätt vid uthyrning av villa
2019-03-21 Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal innan hyrestiden börjar?

Alla besvarade frågor (66982)