Retroaktiv förändring av villkoren för nyttjande av en samägd fastighet

2017-02-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har till årsskiftet bott tillsammans med min flickvän och hennes i hennes hus. Huset är skrivet på både henne och hennes exmake. Han har betalat hela lånet för båda husen och så har min flickvän fört över pengar till honom. Under tiden jag bott där så har det aldrig funnits ett muntligt eller skriftligt avtal om att jag ska betala hyra. Nyligen så blev jag och exmaken osams och nu kräver han en retroaktiv hyra under hela tiden jag bott där trots att jag köpt mat och kläder till barnen deras och bidragit med renoveringar av huset. Kan han göra det? Känns bara som att han vill suga pengar ur mig. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga har du och din flickvän bott tillsammans i ett hus på en fastighet som ägs dels av din flickvän, dels av hennes tidigare man. Och, nu kräver din flickväns tidigare man att du ska betala hyra för förfluten tid.

Sammanfattning

Nej, din flickväns tidigare man kan inte kräva att du betalar hyra för förfluten tid. För att ändra villkoren för din rätt att bo i huset måste han även ha din flickväns samtycke.

Förvaltning av samägd egendom

Som jag förstår det från din fråga ägs huset av såväl din flickvän som hennes tidigare man, låt vara att det var han som ursprungligen betalade av lånet för huset.

För egendom som samtidigt ägs av fler än en person är lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig. Enligt denna lag måste alla ägare vara eniga för att kunna vidta någon åtgärd med den samägda egendomen, se 2 § samäganderättslagen.

Att besluta om att ändra villkoren för din rätt att bo kvar i huset är en åtgärd som din flickvän också måste gå med på. Din flickväns ex kan alltså inte utan din flickväns samtycke ålägga dig att betala hyra för att få bo kvar.

Kan du över huvud taget åläggas att retroaktivt betala hyra?

Även om din flickväns ex på något sätt skulle kunna komma runt problemet att han måste ha din flickväns samtycke, kan han sannolikt sett ändå inte retroaktivt kräva hyra av dig. Jag kan dock inte ge någon exakt bedömning eftersom jag saknar information om omständigheterna kring din inflytt.

Man skulle kunna se din rätt att bo i huset som ett avtal mellan dig och husets ägare. Då gäller principen om att avtal är bindande: en part kan i princip inte ensidigt ändra ett avtals villkor i efterhand. Om avtalet då från början innebar att du inte behövde betala någon hyra så gäller det.

Som sagt kan dock omständigheterna i ditt fall medföra ett annat resultat. Jag kan bara konstatera att det är upp till din flickväns ex att styrka sitt krav mot dig i en eventuell domstolsprocess.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med retroaktiva betalningskrav är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1367)
2021-01-21 Får en näringsidkare vägra ta emot mig som kund utan förklaring?
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)

Alla besvarade frågor (88343)