Retentionsrätt i komplicerad avtalssituation

Kontaktar Er för min sons räkning som är i Barcelona men har flyttat hem till Sverige och jag är hans pappa som försöker att hjälpa honom. Följande är hans problem. Han och hans fru bestämmer att flyttta tilbaka till Sverige 2012/09 Beställer transport av hela bohaget av en svensk transportör och har betalt för detta. Då sonen inte vill ha det på en gång så lagras det av denna transportör på extern plats och företag. Nu betalar inte han hyra till förrådet trots att sonen har betalat till transportören för detta. Därför låser förrådet in deras bohag och vägrar att lämna ut tills betalning har skett från den som har hyrt. Nu har han väntat i två månader på sitt bohag och snart är det hjul och deras hem är tomt och de sover på golvet och har i princip inget. Frågan är enkel; Får detta förråd hålla på sonens saker trots att de inte har något avtal med varandra. Dvs han låses som tredje oskyldiga part att vara slagträ i andras problem. Han får inget för än den andra har betalt hyran som sonen som sagt var redan har betalt. Att stämma transportören är bortkastat. Han är så oseriös han kan bli enligt vad vi har kommit fram till. Han är dessutom skyldig praktiskt taget alla han har mött. Tacksam för ett snabbt svar om det är möjligt då det är av stor vikt att få detta löst snabbt. Påpekar att jag bara är ombud för sonen på grund av pågående vistelse i Barcelona
Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

För att kunna ge dig ett fullständigt svar behövs lite mer detaljerad information än den som du har givit (främst avtalsvillkoren mellan transportören och det av denne anlitade lagringsföretaget), men en initial bedömning av situationen och rådgivning följer här nedan:

Den som tillhandahåller den externa lagringstjänsten utnyttjar sig av sin s.k. retentionsrätt, vilket kort sagt är att använda sig av det lagrade godset som säkerhet för att få en framtida betalning för en obetald skuld. Jag tittade på avtalsvillkoren för ett stort företag som erbjuder lagringstjänster och där framgår att de förbehåller sig rätten att hålla kvar godset samt att kunden går med på att äganderätten till godset kan förloras.

Dessa avtalsvillkor eller något snarlika kan man anta gäller mellan transportören samt företaget som erbjuder lagring. Att din son skulle vara avtalspart med lagringsföretaget förefaller osannolikt, då detta skulle kräva att transportören har agerat med fullmakt från din son, men det är ej heller omöjligt att detta kan vara fallet. 

Mellan din son och transportören kan man anta att det föreligger ett konsument-till-näringsidkarförhållande vilket gör Konsumenttjänstelagen tillämplig. Enligt denna verkar det som allra mest troligt att den tjänst som har köpts, transport och lagring av lösöre, är att betrakta som behäftad med fel. 

Det som slår mig som en tänkbar lösning är att kontakta lagringsföretaget och undersöka vilka möjligheter din son har att få ut godset därifrån, och då betala den kostnad som kan vara aktuell. Därefter vänder man sig med denna fordring mot transportören i samband med att man gör felet med den köpta tjänsten gällande. Problemet med detta kan dock vara att transportören redan är skuldsatt och att det kan vara mycket svårt att få pengar av denne. I värsta fall går transportören i konkurs vilket skulle göra det hart när omöjligt att utkräva sina anspråk på ersättning.

Med alla fakta framför sig kanske man kan hitta en mer elegant väg att lösa problemet på än den som jag ovan nämnde, och för att få hjälp med detta kan det vara en god ide att ta kontakt med någon av våra sponsorer för vidare rådgivning.

Ifall något behöver förtydligas så går det bra att ställa frågor i kommentarsfältet nedan.

God jul, och hoppas att svaret har varit er behjälpligt.

Vänligen


Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”