Resning i förvaltningsmål

2020-05-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! jag har haft ett skattemål hos förvaltningsdomstolen,och man dömde till min nackdel i ärendet.Nu har tiden för överklagandet gått ut.Det har framkommit nya uppgifter också som påverkar hela ärendet.Jag tänkte begära resning i målet.Vart skickar man det i sådana fall?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör var du ska skicka in ansökan om resning då det rör ett förvaltningsmål. Då det var den lägsta instansen, förvaltningsdomstolen, som avgjorde ärendet ska en skriftlig ansökan om resning skickas in till kammarrätten i din domkrets. Du ska alltså inte skicka in det till Högsta förvaltningsdomstolen utan till kammarrätten, vilken är instansen över förvaltningsrätterna. Om du inte vet vilken kammarrättsdomkrets du tillhör kan du enkelt söka fram informationen på nätet. Exempelvis här anges indelningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?