Reseförbud vid rån

2017-09-04 i Förundersökning
FRÅGA
Hej,Jag är misstänkt för ett väpnatrån försök! Har varit på ett förhör men har ej blivit kallad till några fler! Vill veta om jag har rätten att resa en viss tid utomlands och sen komma tillbaka! Har jag rätt till det?
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till rättegångsbalken (RB), se här.

Om man är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, i stället meddelas förbud att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort (reseförbud), eller föreläggas att på viss ort och vissa tider anmäla sig hos Polismyndigheten (anmälningsskyldighet).

Reseförbud eller anmälningsskyldighet får påtvingas någon endast om det är proportionerligt. 25 kap. 1 § RB

Reseförbud ska meddelas av åklagaren eller rätten. 25 kap. 3 § RB

Alltså, du har rätt att resa utomlands om du inte har blivit meddelad reseförbud. Jag antar, efter att ha läst din fråga, att en åklagare inte meddelat dig reseförbud.

MVH


Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (243)
2018-05-17 Sparas förundersökningen efter negativt åtalsbeslut?
2018-05-17 Har polisen brutit mot lagen vid husrannsakan?
2018-05-13 Förundersökning - Den misstänktes skyldigheter under förhör
2018-05-08 När förundersökning läggs ned

Alla besvarade frågor (54529)