Reseförbud i samband med överklagan

FRÅGA
Hej! Får man åka utomlands om man är dömd till 6 månader fängelse som dock håller på att överklagas och inget har hänt med överklagan ännu.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du inte blivit meddelad om reseförbud av åklagare eller rätten och att du därför funderar på om du då är fri att resa.

Du finner reglering om reseförbud i 25 kap. Rättegångsbalken (RB) där det i första hand framkommer att reseförbud blir meddelas i de fall att det finns risk att den misstänkte försöker fly men utan att det finns övrig anledning till att begära hen häktad. 25 kap. 1 § RB. I och med att du överklagat domen tolkar jag att det finns skälig misstanke för att det är du som begått brottet men att det inte anses föreligga någon risk för att du ska fly.

Det är åklagare eller rätten som får meddela om reseförbud och har inte detta skett är du fri att resa utomland även när du väntar på att överklagan ska hanteras. (25 kap. 3 § första stycket RB)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Fick du svar på din fråga?