Resebolags användning av bild i reklam

FRÅGA
Hej,Jag har efter en semesterresa upptäckt att ett resebolag använt en bild av mitt barn i en reklambild på deras hemsida. Bilden är tagen snett bakifrån, i bikini och hon är i fokus i bilden. Bilden är ett collage dvs. hon är inklippt i ett annat sammanhang än då bilden togs. Är det tillåtet för företaget att använda en sådan bild eller behöver de ha tillåtelse från oss? Jag har ett flertal gånger kontaktat resebolaget för att få en förklaring till hur detta kunnat ske, men de ringer inte tillbaka. Jag undrar därför vad vi har för möjligheter att ev. gå vidare med detta?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att resebolaget finns i Sverige. I egenskap av näringsidkare så får inte bolaget vid marknadsföringen av sina resor använda en bild av din dotter utan samtycke, om din dotter är identifierbar på bilden. Detta framgår av Lag (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § första stycket. Eftersom din dotter är i fokus så talar det för att hon kan identifieras via bilden. Vad som dock kan försvåra identifieringen är att bilden är tagen snett bakifrån. Eftersom identifierbarhet främst avser ansiktsigenkänning så är det vanligen godtagbart att använda bilder som är tagna på människor bakifrån, exempelvis när fotografer skapar bilder av stadsmiljöer (jämför exempelvis domen från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 27 juni 2006 i mål T 6426-05).

Om din dotters ansikte syns på bilden så är det med andra ord stor sannolikhet att hon kan identifieras, varvid resebolaget kan dömas till böter med hänseende till att det har använt bilden utan samtycke (Lag om namn och bild i reklam 2 § första stycket). Brott mot lagen medför också att bolaget att utge skäligt vederlag till din dotter, det vill säga normalt modellarvode, även om det inte skulle kunna anses ha använt bilden med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Om bolaget däremot kan anses ha varit åtminstone grovt oaktsamt så utgår även ersättning för andra skador. Sådana skador kan avse exempelvis ekonomiska faktorer och personligt lidande (Lag om namn och bild i reklam 3 § första stycket).

Eftersom resebolaget inte svarar på dina telefonsamtal så rekommenderar jag att du gör en polisanmälan, även utifall att det är något tveksamt om din dotter är identifierbar på bilden. Mot bakgrund av att resebolaget uppenbarligen ignorerar dig så är en polisanmälan förmodligen den enda möjligheten att reda ut saken.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll