Resa utomlands under skuldsanering?

2018-07-30 i Skuldsanering
FRÅGA
Hoppas på att få ett svar på denna fråga! Jag är beviljad skuldsanering för ca 6 mån sedan och betalar naturligtvis enligt planen! Nu till min fråga: Kan kfm neka mig att resa utomlands under de 5 år som skuldsaneringen pågår? Jag har bostad och är folkbokförd här i Sverige! Min inkomst består av 100% sjukersättning, sedan 30 år tillbaka! Jag har av flera läkare fått rådet att vistas utomlands, eftersom mitt mående är kroniskt, och jag mår bättre där! Jag har även min enda väninna boendes där! Hoppas få ett svar på denna, för mig livsviktiga fråga! Känner att, ifall jag blir nekad att resa, är tvungen att av ryta min skuldsanering, annars överlever jag inte.. så illa är det? Naturligtvis så kan jag visa läkarintyg på att min hälsa behöver dessa resor! Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Systemet med skuldsanering bygger på att det ska ge svårt skuldsatta personer en definitiv lösning på sina ekonomiska problem (se lagmotiven). Detta betyder att ditt beslut om skuldsanering endast får ändras i undantagsfall, t.ex. om du missköter din avbetalningsplan eller om din ekonomiska situation blir stadigvarande bättre eller sämre. I sådant fall kan det till KFM komma in en ansökan från någon av dina borgenärer om omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut vilket i sin tur kan leda till att beslutet ändras (se 48 § skuldsaneringslagen).

Att du reser utomlands under tiden som du har din skuldsanering är dock inte något som i sig kan påverka din skuldsanering. KFM har inte något att säga till om att du åker på en utlandsresa och en utlandsresa i sig är inte heller tillräckligt för att en borgenär skulle kunna få igenom en ansökan om omprövning av ditt beslut om skuldsanering. Det går alltså bra att resa utomlands och vistas utomlands även under tiden du har skuldsanering.

Det viktiga är att du sköter avbetalningsplanen och att du anmäler till KFM om du skulle få förändrade ekonomiska förhållanden som inte endast är tillfälliga.

Lycka till! Återkom gärna om du har några följdfrågor eller andra funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (162)
2020-07-31 Skuldsanering
2020-07-31 Påverkar en nybliven sambos inkomst ens skuldsanering?
2020-07-27 Kan mitt arv bli utmätt under pågående skuldsanering?
2020-07-09 Att överta skulder i syfte att ansöka om skuldsanering

Alla besvarade frågor (82636)