FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt15/03/2017

Res judicata vid ny stämning om samma sak

Jag köpte för några månader sedan en TV från elgiganten som jag hängde upp väggen i mitt vardagsrum. Dock råkade jag hänga upp den lite eftersom jag inte är så händig. några därefter så ramlar TV:n i golvet och går sönder. Och jag kontaktar elgiganten och stämmer sedan dem till tingsrätten och yrkar på omleverans på grund av fel i varan. Och jag har även påstått att den delvis var lite trasig när jag fick den. Men tingsrätten trodde inte på mig och ogillade åtalet. Jag är missnöjd men accepterar ändå domen. Drygt en månad senare inser jag dock att jag behöver en TV men saknar pengar till att köpa en ny TV. Och då lämnar jag återigen in en stämningsansökan till tingsrätten där jag yrkar omleverans på grund av fel i varan. ”Kanske gör domstolen en annan bedömning den här gången tänker jag. Kan jag få rätt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej. Samma sak ska inte prövas två gånger. När överklagandetiden för en dom har gått ut, vinner domen laga kraft, 17 kap. 11§ rättegångsbalken. Det betyder att den saken inte kan tas upp för prövning igen och att domen inte går att överklaga (kallas för: res judicata). Om du lämnar in en ny stämningsansökan om samma sak med samma yrkande (omleverans) så kommer tingsrätten inte att ta upp den till prövning igen, ansökan kommer att avvisas.

En dom som vunnit laga kraft går endast att överklaga med extraordinära rättsmedel såsom t.ex. resning eller att domstolen har begått ett allvarligt fel i själva handläggningen av målet. För att resning ska beviljas krävs att domen framstår som uppenbart oriktig. Att någon av parterna tycker att domstolen har dömt fel är inte skäl för att extraordinära rättsmedel kommer att godkännas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare