Res Judicata

2019-12-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Anser mig felaktigt dömd i tingsrätten, kan jag efter 8 år öppna upp en dom , och få till en ny rättegång även om jag nöjdförklarade mig med domen.Hadde inte varit dömd tidigare, fick aldrig någon information av min offentliga advokat. Fick ingen hjälp visste ej hur jag skulle agera. Dömdes till 8 års fängelse 2006.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

När du får din dom så ska du även få en frist vilken du kan överklaga domslutet inom, till nästa instans. När denna frist går ut så säger man att domen vunnit laga kraft, även känt som rättskraft. Detta innebär att domen inte kan prövas på nytt och hindrar en ny prövning av samma fall. Detta är även känt som negativ rättskraft.

För brottmål kan du hitta regleringen i 30:9 RB (rättegångsbalk) - där det kallas res judicata. Alltså, du behövde överklaga inom perioden innan domen vann laga kraft och domen kan med största sannolikhet inte testas igen ifall inte speciella omständigheter finns för resning - 58 kap RB.

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1003)
2020-04-08 Har åklagare tjänstekort?
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?

Alla besvarade frågor (78764)