Representera min dotter som försvarare?

FRÅGA
Hej!Undrar om man som förälder kan representera sitt barn som "försvarare" vid en rättegång?Jag hade planerat detta, men domaren sa att så kunde man nog inte göra och att man helst skulle vara jur kand. Så tyvärr blev jag nekad och fick sitta tyst som åhörare istället.Har ingen formell utbildning men satt mig väl in i hur en rättegång går till och förberett mig ordentligt.Trodde att man kunde representera, men om jag vetat om vad domaren hade för inställning så hade vi såklart tagit in en advokat. Tingsrätten dömde henne skyldig 2-1 och hade vi haft någon som kunnat representera henne så hade hon med största säkerhet blivit frikänd då bevisen var väldigt vaga.Min dotter har precis fyllt 18 år (17 vid gripandet) och det målet gäller ringa stöld på en stormarknad för 167,50:-Hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förfarandet och processen vid rättegångar finns främst i rättegångsbalken. Där finns även regler om en misstänkts försvar.

Gällande rätt

En person får agera som försvarare utan att ha en juridisk utbildning i ett brottmål (21 kap. 3 § rättegångsbalken). Det ställs dock ett krav på att försvararen inte är en person som har eller har haft uppdrag åt den misstänkte eller ekonomiska förbindelser med denne och det på grund av detta skulle minska förtroendet för hans förmåga att verka för sakens riktiga belysning (21 kap. 3 § tredje stycket och 21 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken).

Vidare gäller att en försvarare ska visa sig vara lämplig i målet med hänsyn till dennes redbarhet, insikter och tidigare verksamhet (21 kap. 3 § tredje stycket och 12 kap. 2 § rättegångsbalken). I ljuset av detta krav kan en domstol avvisa en person som försvarare om personen visar sig exempelvis vara olämplig eller sakna kunskap rörande saken (12 kap. 5 § rättegångsbalken).

Bedömning

Det finns alltså en möjlighet för domstolen att avvisa en person som vill vara försvarare, även om det inte ställs något krav på att denne måste ha en juridisk utbildning. I och med att rätten ska avvisa en person som inte har tillräckliga kunskaper är det dock viktigt att försvararen visar sig vara lämplig på annat sätt, exempelvis genom annan utbildning eller annan erfarenhet. Detta säkerställer att den misstänkte får ett lämpligt försvar som kan tillvarata dennes rätt. Jag förstår att det var frustrerande att bli nekad möjlighet att representera din dotter, särskilt då du ansåg att bevisen mot henne var svaga. Det finns dock en möjlighet för er att överklaga domen inom 3 veckor från att den meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken). Då har du också möjlighet att vara i kontakt med din dotters försvarande och diskutera hur försvaret bör läggas upp.

Lycka till!

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (101)
2020-05-16 Kan den tilltalade dömas trots att den tilltalade inte är närvarande?
2020-04-29 Blir det ett eller två vårdnadsmål?
2020-03-30 Vem får vara ombud i ett tvistemål?
2020-03-08 Rätt att byta advokat?

Alla besvarade frågor (80235)