Reparatören gick i konkurs. Kan jag få tillbaka min egendom?

2018-10-03 i Konkurs
FRÅGA
Jag hade en luftvärmepump i mitt hus som gick sönder och blev hämtad av en reparatör. Reparatörens företag gick flera månader senare i konkurs utan att jag fått tillbaka min luftvärmepump. Jag skulle vilja veta vem som är ansvarig för min egendom i ett sånt här läge.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om konkurser och konkursboet

Någon som går i konkurs kallas i konkurslagen (KonkL) för gäldenär. En konkursförvaltare tilldelas konkursen och kommer att försöka få in pengar för att kunna betala av så många skulder som möjligt till gäldenärens borgenärer. Ett sätt att få in pengar är att sälja av egendom som tillhör gäldenären. Den egendom som kan säljas ingår i det så kallade konkursboet.

Den egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades tillfaller konkursboet, 3 kap. 3 § 1 stycket KonkL. Det innebär att när reparatören gick i konkurs så blev din luftvärmepump en del av konkursboet.

Kan jag separera min egendom från konkursboet?

Om du vill kunna separera (få tillbaka) din värmepump måste den så kallade separationsprincipen vara uppfylld. Det är tre förutsättningar som alla ska vara uppfyllda för att du ska kunna separera din värmepump:

Det ska vara ett identifierbart objekt Objektet ska vara intakt Besittaren besitter med begränsad rätt

För att värmepumpen ska vara identifierbar måste du kunna peka ut, och bevisa, att just den pumpen är din. Om det finns ett lager med flera identiska pumpar, utan märkning eller dylikt, så kan du inte separera den. Men om du har märkt pumpen på något sätt, om det finns ett serienummer som du har dokumenterat tillhör dig, eller kanske om reparatören själv märkt ut vilken pump som tillhör vem, så kan den anses vara identifierbar.

Att objektet är intakt innebär att det inte får ha ändrats eller förlorat sin form. Till exempel om den byggts om och delar av den blivit en del av ett annat objekt. Men om den är sönderplockad och alla delar finns kvar, märkta som dina, så anses den fortfarande vara intakt. Om pumpen står kvar, orörd eller inte isärplockad, är den självklart också att anses som intakt.

Om reparatören endast får reparera pumpen så besitter han den med begränsad rätt. Men om du till exempel gett reparatören rätt att använda pumpen själv så besitter han den inte med begränsad rätt.

Sammanfattning

Om du kan peka ut just din pump och bevisa att den är din, om pumpen är intakt och reparatören endast fick reparera den, så kan du nå framgång med att separera pumpen. Om du inte kan separera pumpen så tillfaller den konkursboet. Jag rekommenderas att du kontaktar konkursförvaltaren och ber om att få separera din värmepump.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda Jeppsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98634)