Renovering och underhåll av samägd fastighet när delägarna inte är överens

2016-06-29 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej!Vi är fyra stycken som äger en sommarstuga ihop.25% var!Nu ser jag och min fru att vi måste ex byta altanen måla huset bla. Underhåll nu efter 9 år. Vi köpte tillsammans med min syster och hennes sambo.De tycker inte detta. Men hur ska man reglera detta och annat underhåll som kommer framåt? Huset är sen 1954 så självklart kommer det mer renoveringar och underhåll. Vore tacksam för råd och tips.MvhAlexander
SVAR

Hej Alexander! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni är fyra personer som äger en fastighet tillsammans gäller reglerna i samäganderättslagen, om ni inte har avtalat om något annat. Enligt 2 § samäganderättslagen krävs, som huvudregel, samtliga delägares samtycke för vidtagande av förvaltningsåtgärd. Som förvaltningsåtgärd räknas bland annat åtgärder för egendomens vård och bevarande, alltså renoveringar och underhåll. Det finns undantag från kravet på att alla delägare måste vara överens, och det är om renoveringen eller underhållet är brådskande och nödvändiga enligt lag eller föreskrift.

Om ni inte kan komma överens angående fastighetens förvaltning kan någon av er ansöka om att tingsrätten, på den ort där fastigheten finns, ska förordna en god man som under en viss tid ska förvalta fastigheten, enligt 3 § samäganderättslagen. Då har den gode mannen rätt att vidta åtgärder för att reparera eller bevara sommarstugan, till exempel anlita hantverkare för att måla om huset och byta altanen. Kostnaderna för de åtgärder som den gode mannen vidtar blir ni fyra delägare i så fall skyldiga att betala.

För att undvika konflikter angående sommarstugan är mitt tips att ni upprättar ett samäganderättsavtal. Då vet ni alla fyra vad som ska gälla mellan er i olika situationer som rör sommarstugan och ni kan ha med i avtalet hur den löpande förvaltningen ska ske.

Ett samäganderättsavtal kan ni upprätta online här: lawline.se/avtal/samaganderattsavtal


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll