Ren förmögenhetsskada vid avtalsbrott

Hej, jag hade lånat 45 000 kr till en vän som bor utomlands i "sri lanka". Vi båda hade gått med på att hon skulle betala tillbaka de pengarna inom en viss tid, men den tiden har passerats. Jag har försökt kräva pengar, men hon har vägrat att ge tillbaka pengarna. Eftersom hon har köpt och äger mycket mark i sri lanka, som en del våra pengar har hjäpt henne att göra det förslog vi då att hon skulle skriva bort mark istället för pengarna till vårt namn och det vägrar hon göra med.

Finns det något tillväga sätt vi kan gå genom lagen här som kan hjälpa oss kräva pengarna hon är skyldig mig? Hon har utnyttjat pengarna hon är skyldig mig att köpa mark där samt sköta annat verksamhet.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att ni har upprättat någon form av avtal i och med att det i din fråga framgår att ni kommit överens om en återbetalningstid. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga.

För avtalets giltighet saknar det betydelse om det upprättats skriftligen eller muntligen. I bevissyfte är det dock alltid säkrare med ett skriftligt avtal i och med att muntliga avtal är nästintill omöjliga att bevisa, vilket ofta kan leda till att det är svårt att få rätt för sig vid en eventuell tvist (1 kap 1 § avtalslagen).

Utgångspunkten i svensk rätt är att ”avtal ska hållas”, i och med att din vän inte har betalat tillbaka inom utsatt tid har alltså ett avtalsbrott begåtts. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat ren förmögenhetsskada, d.v.s. ekonomisk skada utan samband med person- eller sakskada, ska ersätta skadan. Jag skulle alltså råda dig att ta kontakt med din vän och be denne betala tillbaka skulden. Görs inte detta kan du vända dig till domstol. Har ni inget skriftligt avtal kan det, som sagt, dock bli svårt att få rättelse i och med avsaknaden av bevis. Det kan i ett sådant fall istället bli väldigt kostsamt med en rättegång.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”