Religionsfrihet, överklagandeförbud och rätt till domstolsprövning

Har fått avslag på förnyelse av körkort pga att jag på körkortet bär en mindre huvudbonad av religiösa skäl och att det då inte anses vara välliknande, TSFS 2012:60. Man anser att jag inte uppfyller tillräcklig bevisbörda för att dessa krav skall kunna undantas. Enl en enhetschef på transportstyrelsen har jag inte rätt att överklaga detta beslut enl 8.kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Jag undrar 1. Varför godkänns vissa religiösa huvudbonader? 2. Varför kan jag inte överklaga?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför godkänns vissa religiösa huvudbonader?

Om din huvudbonad gör att fotografiet inte är tillräckligt välliknande av dig som innehavare får det nekas (5§ 1st 6p TSFS 2012:60). Som jag förstår det som godkänner Transportstyrelsen de religiösa huvudbonader som de bedömer gör att innehavaren ser ut som sig själv. 

Om det stämmer att de bara godkänner vissa huvudbonader av religiösa skäl finns det juridisk problematik i det. TSFS är en föreskrift, föreskrifter får inte meddelas i strid med EKMR, även kallat Europeiska konventionen (2:19 regeringsformen)

I art 9 EKMR finns en stark rättighet i form av religionsfrihet där en rättighet är att offentligt få utöva sin religion. Detta hindras då du inte får använda din huvudbonad på fotografiet. Religionsfriheten kan begränsas till skydd av allmänna säkerheten och allmän ordning enligt art 9 p.2 EKMR, vilket medför att det inte är omöjligt att begränsa människor till att bära huvudbonader som gör att någon inte är välliknande sig själv. Om det stämmer att bara vissa religiösa huvudbonader så bör denna situation inte föreligga utan art 9 EKMR överträds och Transportstyrelsen har agerat felaktigt.

Varför kan du inte överklaga?

Jag kan direkt säga att du egentligen ska få överklaga.

Många lagar har ett så kallat överklagandeförbud. I ditt fall så påverkas dock en civil rättighet då det hindrar dig från att få utöva din religion i det offentliga. I HFD 2018 ref. 46 så fick en skogsägare, trots överklagandeförbud, rätt att överklaga ett beslut om nekad jakt då det berörde en civil rättighet. Det är art 6 i EKMR som det klargörs att du har rätt till en rättegång vid prövning av dina civila rättigheter. Detta medför att du har rätt till domstolsprövning och har rätt att överklaga.

Jag kommer även klargöra att Transportstyrelsen har agerat på ett felaktigt sätt. För att förklara detta kommer jag gå in i förvaltningslagen (FL) och förvaltningsprocesslagen (FPL). Beslutsmyndigheten ska bara pröva om beslutet kommit in i rätt tid, om det inte kommit in i rätt tid ska det avvisas (45§ FL, 6a FPL). Om det har kommit in i rätt tid ska myndigheten skicka vidare det till förvaltningsrätten, det vill säga domstolen (46§ FL, 6b 3st FPL). Detta betyder att enhetschefen inte ska lägga sig i ditt överklagande utan det ska skickas vidare till domstolen

Sammanfattning

Eftersom din religionsfrihet hindras har du rätt till domstolsprövning. Transportstyrelsens prövning av ditt överklagande har inte skett i enlighet med lag och de har gått över det som myndigheten får göra. Egentligen ska det prövas av en förvaltningsrätt.

Vad kan du göra nu?

Min första rekommendation är att du borde kontakta Transportstyrelsen och förklara att de gjort fel med hänvisning till mitt svar. Min andra rekommendation är att du bokar tid hos en av våra jurister så hjälper vi dig i ditt ärende!

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000