Rekvisitet saluföra

2015-11-24 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hur bedöms begreppet "saluföra"? Vad krävs för att det ska anses att en producent saluför en produkt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Inom juridiken kan begrepps betydelse ibland avvika från den allmängiltiga betydelsen. Det kan också vara så att samma begrepp har olika betydelse i exempelvis två olika lagar. För att besvara din fråga skulle jag således behöva veta mer om i vilken kontext begreppet "saluföra" förekommer. Har du hittat det i en lag eller en specifik paragraf?

Du kan kommentera nedan så återkommer jag!

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (268)
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?
2020-05-31 Kan man bryta leasingavtal i förtid på grund av corona?

Alla besvarade frågor (82647)