Reklamera stolar som gick sönder vid uppackning

2021-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Godkväll! Vi köpte en matgrupp bort + 8 stolar men då vi drog ut stolarna från bordet fastnade karmarna och färgen skrapades av. Vi har reklamerat detta för två veckor sedan men ännu inte fått något svar. Vi köpte stolar och bord som ett paketerbjudande . Vi är mycket tacksamma för svar kring vår rätt till byte av stolar, eller reparation, vilket vi önskar.
SVAR

För att reklamationsrätten ska aktualiseras krävs att varan är felaktig (KköpL 22§). En vara kan vara felaktig på flera grunder. De relevanta i detta fall är att varan avviker från vad kunden rimligen kunnat förutsätta eller att varan är inte förpackad på ett vanligt/försvarligt sätt (KköpL 16§).

Ifall varan är felaktig eller inte bedöms utifrån när varan överlämnades (KköpL 20§). Uppstår felet inom sex månader från denna tidpunkt anses varan varit fel vid överlämnandet om inget annat visas (KköpL 20a§). I detta fall kan man möjligen argumentera att färgen var av för låg kvalitet och därmed inte stämde överens vad ni kunnat förutsätta alternativt att sättet varan var förpackad inte var försvarligt eftersom det innebar en hög skaderisk för varan. Jag är osäker på dessa grunder skulle hålla i domstol men det är inte orimligt.

Reklamation innebär att man har rätt till något av följande beroende på omständigheterna i det enskilda fallet:

Avhjälpande,Omleverans,Prisavdrag,Ersättning för avhjälpande,Hävning (KöpL 22§).

Avhjälpande och omleverans är de första åtgärderna som ska väljas i första hand. Du som kund kan kräva någon av dessa så länge det inte innebär en orimlig kostnad för säljaren. Avhjälpande innebär att säljaren fixar felet (t.ex byter ut en trasig del) medan omleverans innebär att du får ett annat exemplar av varan (KKöpL 26§). Även om du kräver en annan åtgärd än dessa kan säljaren ändå välja dem så länge det inte orsakar dig väsentlig olägenhet eller tar för lång tid (KköpL 27§).

Alltså har ni rätt att få varan reparerad eller ersatt som ni önskar (om fel nu anses föreligga). Om säljaren vägrar svara på er reklamation kan ni antingen kontakta Allmänna reklamationsnämnden, de prövar konsumenttvister gratis men är inte bindande. För att med bindande verkan tvinga säljaren att åtgärda felet måste ni stämma dem. Detta är förmodligen inte värt det dock eftersom kostnaderna för målet kommer överstiga värdet av bordet och det är väldigt jobbigt att vara del i en domstolsprocess.

Jag hoppas det svarar på er fråga! Ni är varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1350)
2022-01-28 Har jag rätt till ersättning om mina 39 700 bilder försvinner?
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?

Alla besvarade frågor (98708)