Reklamera solceller

För fyra år sedan köpte jag en solcellsanläggning (36 paneler). Efter ett par år noterade jag att en av panelerna började se annorlunda ut, och genererade lägre effekt än de intilliggande. Nu har jag konstaterat att glaset är spräckt i många mindre delar. Orsaken till detta är okänd, och min fråga är om jag kan kräva en ersättningspanel från installatören, och vilken bestämmelse som i så fall kan åberopas.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan få ersättning eller kompensation av solcellsleverantören för en trasig solpanel. Jag utgår från i mitt svar att leverantören är att anse som näringsidkare och du som konsument (dvs du använder solcellerna i privat syfte och inte i någon näringsverksamhet). Jag kommer att använda mig av konsumentköplagen (KKöpL) i mitt svar för att utreda frågan då denna är tillämplig vid köp/försäljning mellan näringsidkare och konsumenter av lös egendom (egendom som inte utgör fastigheter).

Fel på vara

Eftersom solpanelen har gått sönder, av oförklarligt anledning, långt innan de andra panelerna visar sådana effekter, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Nu har ju denna solpanel uppenbarligen inte samma standard och levnadslängd som de andra panelerna eller vad som kunde förväntats.

Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §.

Reklamation


Reklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.

Vad innebär detta för dig

Det som har skett kan absolut anses som fel av vara enligt lagens mening. Rätten att reklamera solpanelerna har dock dessvärre fallit bort, då det har gått 4 år sedan köp medan reklamation enligt lag endast är möjligt inom 3 år från att varan införskaffades. Detta medför att du inte kan kräva leverantören på någon kompensation, om ni inte har avtalet om någon längre garantitid vill säga (vilket inte framgår av din information, varav jag inte kan yttra mig gällande den delen).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo