Reklamera el-cykel

2019-07-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har reklamerat köpet av en el-cykel hos ARN men fått avslag från dem. Nu undrar jag om ni kan ge mig råd om huruvida jag skall gå vidare till tingsrätt. Jag försöker samanfattades mina grunder till reklamation.Jag köpte i juli 2018 en Specialized Tubo XDet framkom efter någon månad att cykeln var av utgången modell. Mitt exemplar tillverkades 2014 och modellen slutade tillverkas 2016. Företaget undlät att upplysa mig om detta! Man demonstrerade den i olagligt skick, då motorn drev i 45km/h men kriterier för att köra den i det skicket saknades. Cykeln saknade registreringsskylt och trafikförsäkring och man gav mig ingen modelhjälm. Man undanlät att informera mig om vilka regler som gäller och när jag efter några dagar efter köpet blev medveten om dem lät jag företaget nedgradera cykeln till att driva i max 25km/h. Efter denna nedgradering uppvisade cykel egenskaper som jag inte kunnat förutse. Motorn bromsar nämligen markant i hastigheter över 25km/h. Så uppför sig ingen annan el-cykel jag testat. Inte heller senare modeller från Specialized.Hade man demonstrerat den i 25km/h så hade jag inte köpt cykeln, då jag då blivit medveten om hur den uppfört sig.Jag hade valt en cykel av senaste modell om jag blivit upplyst om att den man sålde till mig var utgången!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret bygger på de grunder du angivit till reklamation/hävning av köp, vilka kommer behandlas under separata avsnitt.

Utgången modell
Regler om när en vara anses felaktig regleras i 16 – 21a §§ Konsumentköplagen (KKL). Enligt 16 § KKL ska en vara anses felaktig om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Du nämner i din fråga att du köpt ett exemplar i en utgången modell. Det finns utifrån KKL föreligger inget fel i varan när det är fråga om en utgången modell, med mindre köpare och säljare har avtalat om att det ska vara den senaste modellen eller om säljaren marknadsfört cykeln med denna information, se 16 § (jfr även 19 § KKL).

Olagligt skick
Det finns olika typer av el-cyklar, som beroende på sin kapacitet berörs av olika regelverk. Enligt 2 § lag om vägtrafikdefinitioner räknas en cykel med tramp- eller vevanordning och el-assistans som cykel om den bl.a. har en motor med högst 250 watt och inte har en hastighet som överstiger 25 km/h. Om en cykel med el-assistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara en cykel utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Det är med andra ord inte olagligt att sälja en el-cykel som överskrider den maximala hastigheten som gäller för att kunna brukas som en cykel, däremot kommer andra trafikregler bli tillämpliga när den brukas i trafik.

Fel efter avhjälpande
I ditt fall har du reklamerat varan till säljaren när du insåg att den inte klassades som "cykel" och säljaren har även åtgärdat detta fel (jfr 23 § och 26 § KKL). Du nämner i din fråga att du inte är nöjd med den motor som installerats. Som regel brukar säljaren få maximalt två gånger på sig att reparera varan enligt fall hos ARN och Konsumentombudsmannen. Du bör således vända dig till säljaren och begära avhjälpande eller omleverans. Om felet ändå kvarstår efter två avhjälpningsförsök kan det bli hävningsgrundande enligt 29 § KKL.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis föreligger inte ett fel i varan på grund av att det är en utgången modell du köpt, om du och säljaren inte avtalat om något annat eller om säljaren marknadsfört den med liknande utfästelse. Det är inte heller olagligt att sälja en el-cykel som kan framföras med högre hastighet än 25 km/h. Under förutsättning att det var en sådan cykel du provkörde och tittade på innan köpet så överensstämmer den med vad du och säljaren ursprungligen avtalat, och en hävning av köpet kan inte komma tillstånd på denna grund.

Du och säljaren verkar emellertid senare kommit överens om att du inte var nöjd med att el-cykeln inte föll inom de regler som gäller för vanliga cyklar, varpå säljaren installerat en ny motor. Om denna motor är felaktig kan du kräva avhjälpande från säljaren och om felet inte åtgärdas inom skälig tid föreligger grund för att häva köpet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du har valt telefonuppföljning till din fråga. Jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82752)