Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag har köpt ett par hörlurar genom näthandel, jag har öppnat förpackningen får jag fortfarande reklamera dem då jag inte är nöjd alls med produkten
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän reflektion
I förevarande fall tolkar jag det som att du har köpt en vara för privat bruk av en näringsidkare via deras hemsida (s.k distansköp). Därmed aktualiseras distansavtalslagen (DAL) samt konsumentköplagen (KKL).

Reklamationsrätt
Om en vara är felaktig eller inte överensstämmer med de egenskaper som följer av avtalet, har du som köpare rätt att reklamera en vara. Reklamationsrätten kvarstår även om du har öppnat förpackningen, då det vanligen fordras att man undersöker varan för att upptäcka eventuella fel.

En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan. En reklamation som gjorts inom två månader efter att man som köpare märkt felet anses alltid ha lämnats i tid (23 § första stycket KKL).

Som yttersta frist har man tre år på sig att reklamera en vara från det att man har mottagit varan, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på tre år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (23 § tredje stycket KKL).

Ångerrätt
Om det emellertid inte är något fel på varan och du har ångrat ditt köp, aktualiseras bestämmelserna om ångerrätt i stället.

Enligt 2 kap. 10 § DAL har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått din vara i din besittning (2 kap. 12 § DAL).

Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om förpackningen på varan är bruten av konsumenten och inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § p. 5 DAL).

Hörlurar kan beroende på dess användningssätt vara att betrakta som hygienartiklar, vilket i det enskilda fallet kan medföra att varan inte lämpligen kan återlämnas på grund av hygienskäl. Särskilt för s.k in-ear hörlurar fordras att förseglingen inte ska ha brutits för att ångerrätten för köparen ska kvarstå, då hörlurarna vid avsedd användning kommer särskilt kontakt med kroppen.

Sammanfattning
Om hörlurarna är defekta eller inte överensstämmer med avtalet, rekommenderar jag dig att kontakta säljaren och reklamera varan. I ditt meddelande bör du påtala och beskriva vad som är felaktigt med varan. Du kan även bifoga bilder om det ger stöd för din reklamation.

Är hörlurarna fungerande men du emellertid ångrar köpet, kan du fråga säljaren om du kan utnyttja ångerrätten även om förpackningen är bruten. Beroende på hörlurarnas beskaffenhet kan de vara att betrakta som hygienartikel och det finns således en risk att ångerrätten inte gäller vid bruten förpackning.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92074)