Reklamationsfrist vid konsumentköp

2021-02-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi köpte en espressomaskin i juli 2016. I oktober 2017 gick maskinen sönder. Företaget åtgärdade felet (ett trasigt elektronikkort). I november 2018 uppstod samma fel igen. Vi lämnade in maskinen igen och företaget åtgärdade felet igen och bytte ut elektronikkortet. Nu (februari 2021) är maskinen trasig igen och vi misstänker att det är samma fel eftersom maskinen visar liknande system. Företaget hävdar nu att det inte finns någon garanti kvar. Nu undrar vi om det finns reklamationsrätt på reservdelen som företaget byggd in i november 2018? Eller kan vi även häva köpet eftersom samma fel har uppstått 3 gånger nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Konsumentköplagen (KKöpL) gäller vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL).

Vad gäller garantin?

Har säljaren lämnat en garanti och därmed åtagit sig att under en viss tid svara för varan, anses varan vara felaktig om den under den angivna tiden försämrats i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § första stycket KKöpL). Att garantin gått ut förhindrar dock inte köparen från att reklamera felet enligt bestämmelserna i konsumentköplagen.

Reklamationsfrist

Köparen måste reklamera inom tre år från det att köparen tog emot varan. I annat fall förlorar köparen rätten att åberopa felet, såvida inget annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (23 § tredje stycket KKöpL). Eftersom du tog emot varan i juli 2016 och felet upptäcktes i februari 2021 har det gått mer än tre år från det att du tog emot varan. Det är därför inte möjligt att reklamera. Om du i stället hade fått en helt ny vara (omleverans) i november 2018 skulle tidsfristen börja om.

Undantag

Undantag finns dock om om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § KKöpL). Det krävs med andra ord att säljaren har varit illojal. Bestämmelsen skulle kunna bli aktuell om säljaren känt till felet före köpet, men struntat i att meddela köparen om felet i förhoppning om att köparen inte skulle märka felet före preskriptionstidens utgång. Utifrån den information du angivit finns det inget som tyder på att undantaget skulle vara aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97633)