Reklamationsfrist vid fel i vara

2020-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har beställt en kyl & frys och när vi börja använda den så upptäckte vi att tempen i frysdelen varierar mellan -7 till -35,5 grad och när frysen blir extra kall så blir det mycket varmare i kylen.Har felanmält 3 juli och servis mannen var och titta i skåpet och for sen har inget hänt .Hur länge måste man vänta på att få åtgärdat felet för vi står ju uppställda i sommar värmen och har långt till affären så det blir mycket resor till när man inte kan ha kylvaror hemma.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man har köpt en lös sak, i egenskap av konsument, av en näringsidkare så blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL).

Fel i varan

För att kunna göra påföljder vid fel i varan måste man konstatera att det föreligger fel i själva varan. En vara ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, annars är varan felaktig (16 § andra stycket 1 p. KKöpL). Detta innebär att en vara ska fungera som det brukar användas i allmänheten och den ska vara ändamålsenligt. T.ex. om man har köpt en kyl så ska man kunna förvara mat i kylen. I detta fall så är det riktigt att det föreligger fel enligt konsumentköplagens mening.

Påföljder

Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd. Köparen får även hålla inne betalningen (22 § KKöpL). Du som köparen har alltså möjligheten att göra gällande ovannämnda åtgärder om du reklamerar inom rätt tid.

Din aktuella fråga var hur lång tid du måste vänta för att få felet avhjälps. Reglerna säger att du måste meddela säljaren inom skälig tid från att du märkt eller borde ha märkt felet. Men meddelande som lämnas inom 2 månader efter att du märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Detta innebär att meddelandet som du lämnar inom 2 månader efter att du märkt felet anses ha lämnat i rätt tid och ger dig rätt att göra gällande påföljderna vid fel i varan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag säga att för att kunna aktualisera påföljder vid fel måste två rekvisit uppfyllas. Det ska föreligga fel och man ska ha reklamerat i tid. Enligt lagen ska man reklamera inom skälig tid från att man märkt eller borde ha märkt felet. Dock meddelande som lämnas inom 2 månader från att man märkte felet anses ha lämnats i rätt tid.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88338)