Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen

Hej hur lång är reklamationsfristen när man köper en jacka via nätet?

Lawline svarar

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå ifrån att din fråga handlar om när en privatperson köper en jacka av ett företag (näringsidkare) via internet. Med den utgångspunkten är den lag som aktualiseras gällande reklamationsfristen Konsumentköplagen (KköpL) se 1 § KköpL.

Reklamationsfrist

Som konsument måste du reklamera produkten till säljaren inom skälig tid från att du märkt, eller borde ha märkt felet. Så länge du meddelar säljaren inom 2 månader från att du uppmärksammat felet ska det anses vara inom rätt tid (23 § första stycket KköpL). Det rekommenderas att lämna meddelandet skriftligen eftersom det då är lättare att bevisa att och när reklamation gjorts om en tvist skulle uppstå.

När rätten att reklamera går förlorad

Reklamation måste ske inom tre år från att du tagit emot varan (23 § tredje stycket KöpL). Annars går rätten att reklamera den felaktiga varan förlorad.

I vissa fall får dock reklamation ske trots tidsgränserna i 23 §. Har säljaren till exempel handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder gäller inte begränsningarna i 23 § (se 24 § KköpL).

Sammanfattning

Reklamation av vara ska ske inom skälig tid från att du upptäcker felet dock får reklamation inte ske senare än tre år från den dag du fick tillgång till varan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du upplever problem i samband med en reklamation och företaget sagt nej till ditt krav på reklamation kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet vilken avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Deras beslut är en rekommendation om hur ärendet ska lösas.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Vänligen,

Amanda AitomäkiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”