FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/12/2017

Reklamationsfrist bostadsrätt

jag sålde min lägenhet o köparen fick fuktskadade efter tre månader vem ta över såna skador .. undrar om det finns lag som säger att säljaren ta över såna skador till sex månader tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrätt är lös egendom och reglerna kring detta hittar du i köplagen. Det föreligger ett köprättsligt fel om lägenheten inte överensstämmer med vad ni avtalat om eller om den avviker från vad köparen kunnat förvänta sig(17§). Bostadsrätten köps som utgångspunkt i "befintligt skick" - se 18 §. Dock föreligger det fel i fastigheten om: 1. varan (bostadsrätten) inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Risken för egendomen går över på köparen när han tar över egendomen men du svarar för fel som funnits innan dess, även om bristerna visar sig först senare(13, 21§). Se 21 §: "Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen."

Har du med andra ord vetat om skadan, men ljugit om detta kan du med andra ord bli ansvarig senare.

Visserligen ska det ställas emot att köparen har en undersökningsplikt. Köper man en lägenhet har man som huvudregel undersökningsplikt och har man undersökt lägenheten förlorar köparen sin rätt att åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20§) Köparen kan inte göra gällande fel som han borde upptäckt eller hade anledning att misstänka med hänsyn till lägenhetens ålder och skick. Det är alltså endast dolda fel som kan påtalas (ex sådana fel som innebär att man måste ha brutit upp golvet för att se fuktskada).

Har det varit en fuktskada som inte gått att upptäcka av köparen vid undersökning, kan detta med andra ord åberopas som fel i egendomen. Köparen har rätt att åberopa fel i bostadsrätt upp till 2 år. ( 32 § 2 st )

Hoppas att du fick svar på din fråga!Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”