FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/12/2016

Reklamation vid köp mellan företag

Hej!

Jag undrar vad som gäller mellan företag när det kommer till fråga om reklamation och bytesrätt. Jag designar och säljer kläder till både slutkund och andra företag. Det är företagsdelen jag har funderingar kring. Kan ett företag som köpt vara av mig kräva att byta den? Om den går sönder vad är skälig tid för reklamation när det kommer till kläder?

Kommer vara så tacksam om jag får svar på detta!

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köp av varor såsom kläder mellan företag regleras av köplagen (KöpL). Lagen är dispositiv vilket innebär att parterna är fria att avtala villkor som avviker från lagen, 3 § KöpL. KöpLs bestämmelser kan således användas i den mån det inte finns något avtal eller ett befintligt avtal inte har klargjort någon fråga.

Det föreligger ett fel i varan om det inte är i rätt kvantitet eller kvalitet, 17 § KöpL. Vid säljarens fel d.v.s. varan är felaktig och det beror inte på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt till antigen avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller får häva köpet, 30 § KöpL.

Reklamation för att åberopa fel i varan måste ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, 32 § KöpL. Bedömningen om vad som anses som skälig tid varierar fall till fall och beror t.ex. på vilka uppgifter om varan säljaren gav vid avlämnandet av varan. Till saken hör även köparens skyldighet att undersöka varan efter avlämnandet i enlighet med god affärssed, 31 § KöpL. Enligt motiven till lagen ska reklamationen sker inom några dagar efter det att felet har upptäckts. När det gäller den tiden som köparen ‘borde ha märkt’ är bedömningen mer komplicerade. Generellt sett är bedömningen ganska sträng mot köparen som är näringsidkare. Som maximum har köparen två år på sig att reklamera, 32 § st. 2 KöpL.

I fall reklamation har skett i rätt tid har köparen rätt till de påföljderna som jag har redan nämnt ovan. Avhjälpande får krävas om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § st. 1 KöpL. Alternativt kan omleverans d.v.s. byte krävas, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta, 34 § st. 2 KöpL. Återigen beror bedömningen på omständigheter i det enskilda fallet. Om omleverans skulle innebära orimliga uppoffringar på säljarens sida skall det inte ske, se 23 § KöpL för närmare innebörd av orimlig uppoffring.

Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen har köparen rätt till prisavdrag eller får häva köpet, 37-39 §§ KöpL. Hävning får dock ske endast om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta, vilket liknar bedömningen som görs vid omleveransfallet.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo