Reklamation vid fel i vara

2019-02-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Hur lång tid efteråt kan man reklamera produkter som har blivit felsvetsade detta är mellan två företag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lång reklamationstid man har vid fel i vara. I och med att köpet rör två företag (dvs. näringsidkare) blir köplagen (KöpL) aktuell. I mitt svar utgår jag från att köpeavtalet mellan företagen inte reglerar frågan om reklamationstid vid fel i vara. Skulle köpeavtalet däremot reglera frågan, gäller avtalet före lagens bestämmelser (3 § KöpL). Vidare utgår jag från att köpet inte avser ett internationellt köp.

Vad säger lagen?

För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan. Enligt 17 § 1 st. KöpL ska en vara i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Med stöd av 17 § 3 st. KöpL föreligger fel dessutom om varan i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I ditt fall har produkter blivit felsvetsade. Detta torde i vart fall kunna härledas till 17 § 3 st. KöpL och därmed kan man konstatera att det föreligger fel i varan.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnat säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, se 32 § KöpL. En sådan reklamation kan antingen vara muntlig eller skriftlig. Tidsfristen för reklamation räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet eller det att köparen borde ha upptäckt felet. Bedömningen av vad som anses som skälig tid varierar från fall till fall och beror bland annat på vilka uppgifter om varan som säljaren gav vid avlämnandet av den. Till saken hör även att en köpare har en undersökningsskyldighet av varan efter avlämnandet i enlighet med god affärssed, se 31 § KöpL. Enligt motiven till lagen ska reklamationen ske inom några dagar efter det att felet har upptäckts. När det gäller den tiden som köparen 'borde ha märkt' är bedömningen mer komplicerade. Generellt sett är bedömningen ganska sträng mot köparen som är näringsidkare. Som maximum har köparen två år på sig att reklamera, 32 § st. 2 KöpL. Det är därmed svårt att säga generellt hur lång tid som köparen har på sig att reklamera den felsvetsade produkten. Bedömningen får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Mitt råd till köparen är att först och främst kontakta säljaren och påpeka felet så fort som möjligt. Om säljaren inte är behjälplig och mer än 2 år har gått finns dessvärre inte längre några möjligheter till kompensation från säljaren. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister om du behöver vidare hjälp i frågan. Med vänliga hälsningar,
Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (977)
2019-05-22 Jag har köpt en häst som visat sig ha en sjukdom. Kan det röra sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för?
2019-05-22 Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?
2019-05-21 Hur byte av bostadsrätt betraktas juridiskt
2019-05-20 Kan ett köp hävas pga att säljaren gett fel information?

Alla besvarade frågor (69298)