Reklamation via sms

2016-11-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan !Köpte en bil 7/9-16 av en bilhandlare nu har det uppstått fel som gör bilen obrukbar. Har påpekat felet till handlaren via sms , omfattas detta av konsumentlagen ?
SVAR

Hej!

Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL).

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL.

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. Dessutom får han kräva skadestånd, 30-32 §§ KköpL.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.

Reklamation kan lämnas i form av ett sms. Meddelandet ska förklara att bilen inte fungerar som den ska och vad problemet är (t.ex. att bilen inte går att starta).

Om sms:et innehåller den informationen har du reklamerat. Du har då rätt att välja påföljd enligt konsumentköplagens regler. Om sms:et inte innehåller den information rekommenderar jag dig att ta kontakt med säljaren och reklamera varan med rätt typ av information.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1166)
2021-03-07 Vem betalar för varan när den transportör tappadat bort varan?
2021-03-06 Felaktig prissättning på webbutik
2021-03-05 Kan en säljare neka garantiärenden genom egna policys?
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara

Alla besvarade frågor (89960)