Reklamation utan kvitto - kontant ersättning vid hävning av köp

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en jacka från Zara för ca en månad sedan, 6 dagar senare gick jag tillbaka till butiken för att göra en reklamation på jackan då fickorna redan blivit trasiga och ihåliga. Dock har jag inget kvitto, men jag har ett kontoutdrag. De menar på att jag inte kan få tillbaka mina pengar, utan ett tillgodokort eftersom att kontoutdraget kan inte visa vad jag exakt handlat för den summan. Hur ställer jag mig här? För enligt konsumentverket har jag förstått att man kan använda ett kontoutdrag som ett kvitto.Vore väldigt tacksam för ett svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I detta fall är konsumentköplagen (KKöpL, se här) tillämplig eftersom du som privatperson hat köpt lösöre av en näringsidkare. Du har en reklamationstid på 3 år, och reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att köparen har upptäckt felet, se 23 § KKöpL. Bestämmelsen anger att "inom skälig tid" är inom 2 månader från det att köparen märkte felet, vilket du således uppfyller eftersom du har reklamerat omgående efter du upptäckt felet.

Det stämmer att KKöpL inte anger något om att ett kvitto krävs för att köparen ska ha rätt att reklamera, däremot fordras någon form för bevis vid reklamation som styrker att köparen faktiskt har köpt varan i just den butiken. Utgångspunkten är nämligen att den som påstår något ska kunna styrka att det finns ett köpeavtal. I ditt fall måste du således styrka att du har köpt jackan i just den butiken. Kvitto är alltså inte enligt lagen uttryckligen nödvändigt, men ofta är det ett sådant bevis eller något liknande, t.ex. kontoutdrag, som krävs. Mycket riktigt anger Konsumentverket att du kan använda ett kontoutdrag där det framgår var du handlat för att bevisa att du köpt varan, i de fall du inte har kvar kvittot.

Av ARN 1991-6544 (se https://lagen.nu/arn/1991-6544) framgår det att företags rutiner att överlämna tillgodokvitto vid godkänd reklamation inte är ett förfaringssätt som överensstämmer med gällande lagstiftning (26-29 §§ KKöpL ). Vid hävning ska kontant ersättning lämnas och inte ett tillgodokvitto.

Det bör dock nämnas att säljaren vid godkänd reklamation har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans. Åtgärden skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Först om säljaren inte på detta sätt kan fullgöra sina skyldigheter får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Hävning kan ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen. Se 26-29 §§ KKöpL.

Sammanfattat kan du således reklamera jackan med hjälp av ett kontoutdrag, dvs. utan kvitto, och om du har rätt att häva köpet har du rätt att få tillbaka kontant ersättning.

Lycka till!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1032)
2020-07-13 Har man rätt till ett återköp av hund?
2020-07-12 Vad händer om man vill reklamera/häva köpet av en vara köpt via telefon?
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

Alla besvarade frågor (81929)