Reklamation och tid för avhjälpande - konsumentköprätt

Jag köpte en märkeströja som har ett tryck på bröstet. Tröjan tappade delar av tryckt, efter första användningen. Jag lämnade in tröjan direkt.

hade tröjan i ca 2 veckor.

Nu ligger den butiken, vad är skälig tid för svar.

Vad har jag för rättigheter ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas därför till Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Likaså hänvisas till förarbetet prop. 1989/90:89.

När en konsument har reklamerat en vara till säljaren, som du har gjort, har konsumenten rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta gäller om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. I detta fall tolkar jag det som att säljaren har valt att avhjälpa felet. Frågan uppstår då hur lång tid säljaren har på sig att göra detta.

Av lagrummet framkommer endast att avhjälpande ska ske "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne, 26 § 3 st. KKL. I förarbetena till lagen anges att "tiden skall räknas från reklamationen och säljaren skall i princip vara beredd att omgående ta hand om varan och skyndsamt reparera den, om han vill utnyttja sin rätt att avhjälpa felet. ... En annan anledning till att ett avhjälpande kan ta längre tid i anspråk är att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller till en serviceverkstad på annan ort. Om det inte är fråga om några särskilda förhållanden av det angivna slaget eller liknande, bör en köpare normalt kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan." Detta enligt prop. 1989/90:89 s. 122.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett avhjälpande ska normalt ske inom ett par dagar från det att säljaren fick hand om varan. Du bör således kunna räkna med att få tillbaka tröjan inom kort. Om det föreligger särskilda skäl, såsom att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller liknande, kan det dock bli aktuellt med en längre tid än ett par dagar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”