Reklamation och påföljder vid oljeläckage i bil

2018-10-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejKan jag reklamera en volvo? Jag har köpt bilen i maj och jag har fåt 3månad garanti. Nu efter 5 månader läcker olja från motor, bilverkstaden sagt 14000 för reperation och försakring kan inte hjälpa. Det är andra fel på bilen (2veckor efter när jag har köpt bilen jag har byt koplingscylinder (23000) men garantifirma betalad det... har pratat med säljare och dom vill dela faktura med mig men jag vill inte betala en krona efter som jag har betald för bilen 209000 före 5 månader...
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår inte om du har köpt bilen som privatperson eller för användning i ett företag. Jag kan inte heller utläsa om du har köpt bilen av en privatperson eller en yrkesmässig bilförsäljare. Det här svaret gäller därför under förutsättning att:

1. Du har köpt bilen för privat bruk.

2. Du har köpt bilen av en yrkesmässig bilförsäljare.

Frågan besvaras med regler som finns i konsumentköplagen (KKöpL).

Kan du reklamera felet?

Ett oljeläckage är enligt 16 § 3 st. 4 p. KKöpL ett fel som ger dig rätt att framställa krav (s.k., påföljder) mot säljaren. Du har alltid goda möjligheter att reklamera fel som visar sig inom sex månader, 20a § KKöpL. Eftersom ett oljeläckage borde kräva omedelbara åtgärder är säljaren skyldig att stå för reparationskostnaderna enligt 26 § alternativt 28 § 2 st och 27 § 2 st. KKöpL. Du bör meddela säljaren om dina krav på kompensation så snart som möjligt annars riskerar du att din rätt att framställa krav faller bort, 23 § KKöpL.

Anmälan till allmänna reklamationsnämnden

Om säljaren inte går med på dina krav så föreslår jag att du gör en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som kostnadsfritt avgör tvister mellan konsumenter och exempelvis bilförsäljare. En anmälan till ARN är enkel att genomföra via ARN:s hemsida. Din anmälan ska innehålla en kort beskrivning av vad som har hänt och vilka krav du vill framställa mot säljaren.

Exempel på hur ditt krav kan formuleras: Bilen är behäftad med ett fel som medför att olja läcker ut. Felet har visat sig inom sex månader från köpet och ett fel föreligger därför enligt 16 § 3 st. 4 p. och 20a § KKöpL. Säljaren har erbjudit sig att betala hälften av kostnaden för reparationen men jag vill istället att säljaren svarar för hela reparationskostnaden i enlighet med 26 § alternativt 28 § 2 st och 27 § 2 st. KKöpL

Bevisning

Du ska dessutom bifoga bevis som stöd för din anmälan. Som bevisning bör du använda kvitton från köpet som visar vart och när du köpte bilen samt den garanti som du fick. För att bevisa skadan och reparationskostnaderna kan du använda ett utlåtande från den bilverkstad som undersökte felet. Om du har tillgång till annan relevant information som kan vara av betydelse för ärendet så bifogar du givetvis även den till din anmälan.

För mer information

Om du behöver ytterligare rådgivning är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller på telefon: 08-533 300 04.

Du kan dessutom ta hjälp av konsumentverkets hemsida hallå konsument!

Sammanfattningsvis

-Du har rätt att reklamera felet och kräva att säljaren står för reparationskostnaderna.

-Om säljaren inte går med på dina krav så rekommenderar jag att du gör en anmälan till ARN.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (805)
2019-03-21 Vad krävs för att häva ett köp?
2019-03-21 Ångra köp utan att öppna paketet
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation

Alla besvarade frågor (66955)