Reklamation m.m. vid internetköp

Hej. under mellandagarna så beställde jag en skärm från en onlinesida. först och främst så skickade dom till fel adress så det tog ca 1 månad innan jag fick min skärm. sedan så var den trasig och jag var tvungen att skicka den till tillverkaren i tyskland. Detta gjorde i Januari. Jag har fortfarande inte fått min dator eller ens hört om den är på väg. Kan jag kräva ersättning för att jag är utan en nyköpt produkt i 4 månader(minst)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beroende på om du har handlat i egenskap av konsument eller näringsidkare avgörs vilken lag blir tillämplig för din fråga. Då du nämner ingenting om näringsverksamhet kommer jag utgå från att du har beställt skärmen som en konsument och således gäller konsumentskyddsreglerna. I så fall är det lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA) som är tillämplig eftersom köpet gjordes på distans d.v.s. på internet. Utöver det är även konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Enligt 2 kap. 10 § LODA har en konsument rätt att ångra köpet inom ångerfristen. För fysiska varor är ångerfristen 14 dagar från och med den dag konsumenten får varan i sin besittning eller den dag säljaren ger information om ångerrätten till konsumenten, 2 kap. 12 §§ LODA.

Även om ångerfristen skulle har löpt ut och ångerrätten gått förlorat har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag/ersättning för avhjälpande eller häva köpet. Detta eftersom det fanns ett fel i varan (trasig skärm), 22 § KKL. I ditt fall har du reklamerat och krävt reparation, vilket stämmer bra med reglerna i 23 § och 26 § KKL. Om reparationen inte sker inom skälig tid har du rätt till prisavdrag alternativt får du häva köpet, 28 § KKL. Vad som anses som “skälig tid” bestäms i det specifika fallet med hänsyn till vad reparationen gäller och omständigheterna i övrigt. För att kunna häva köpet krävs det även att felet har varit av väsentlig betydelse till dig, vilket också avgörs från fall till fall, 29 § KKL.

Utöver dessa rättigheter kan konsumenten kräva skadestånd för den skada konsumenten lider p.g.a. att varan är felaktig, 30 § KKL. Ersättning kan gälla t.ex. utgifter för telefon eller porto, inkomstförlust eller prisskillnad vid köp av en kompensationsvara, 32 § KKL. Du skall kunna visa att du verkligen har fått sådana förluster för att ha rätt till skadestånd. Å sin sida skall säljaren visa att avlämning av felfri vara kunde inte ske p.g.a. omständigheter utanför dennes kontroll som inte rimligen kunde räknas med och inte heller kunde undvikas eller övervinnas, 30 § KKL.

Slutligen, ett praktiskt råd är att kontakta Konsumentverket för mer vägledning som särskilt gäller ditt enskilda ärende.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”