Reklamation konsumentköplagen

Hej!

Jag köpt en begagnad dator av ett företag (som höll på med att flytta sitt kontor i Stockholm) via Tradera nyligen. Jag blev tvungen att resa upp till Stockholm då säljaren vill ej skicka den.

Till synes fungerade datorn vid upphämtningen, fast jag fick inte själv möjligheten att testa den just då pga tidsbrist samt andra kunder som besökte företaget just då.

När jag var väl hemma i Mariestad samma dag och pluggade in datorn så fungerade inte den.

Bära säljaren något ansvar för detta, eller blir detta en ren förlust för min del?

Tacksam för din hjälp härmed.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation omfattas då av 1 § konsumentköplagen (KKöpL) då du har köpt datorn från ett företag. Paragraferna som jag skriver nedan finns alltså i KKöpL. Lagen är tvingande till din fördel, enligt 3 §, som alltså betyder att om du och näringsidkaren avtalat om något som är till nackdel för dig så gäller inte det, om inte lagen säger något annat.

Fel på vara
Eftersom datorn är icke-fungerande, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Utifrån din beskrivning skulle jag säga att även punkterna i andra stycket är tillämpliga här. Till exempel, att varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Se resten av punkterna och exemplen på vad som anses som fel på vara, här.

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, 19 §.

Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §.

Reklamation
Reklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.

Påföljder
Påföljderna kan du hitta i 23, 24 och 26-29 § och 30-32 §. Du har i första hand rätt till avhjälpande och omleverans om det är möjligt, enligt 26 §. Om dessa påföljder inte kommer i fråga får du kräva prisavdrag som svarar mot felet, eller häva köpet, 28-29 §. Vidare har du rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet (att köpa ny dator eventuellt), enligt 28 § andra stycket. Säljaren måste dock ha haft tillfälle att avhjälpa felet först. Det verkar som att de inte vill hjälpa dig med detta enligt din beskrivning av situationen.

Du kan även ha rätt till ersättning (skadestånd), till exempel om du led skada genom att varan är felaktig, och säljaren inte kan visa att det berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll, 30 §. Skadeståndet omfattar ersättning av utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annat förlust på grund av felet, 32 §. Utgifter innebär bland annat resa och transport som följdkonstanser som konsumenten försatts i genom felet, och ersättningen ska begränsas efter vad som är skäligt.

Vad gäller för dig - Vi kan därför konstatera att felet på datorn inte är ditt fel utan du ska ha rätt att reklamera denna produkt enligt KköpL så som angivits ovan.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”