Reklamation av vara efter att garantin gått ut

2016-02-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Jag har en fråga angående konsumentköplagen.Från och med 1:a april 2005 är reklamationstiden förlängd till 3 år på en vara.I mitt fall är det en bil med nybilsgaranti på 2 år. Den är uttagen i trafik 2013-08-20.Så till idag är nybilsgarantin ute. Bilen har ju varit i trafik 2,5 år Nu gick min bränslepump sönder och bilen reparerades på verkstad. Kan jag reklamera bränslepumpen och arbetet genom det 3:e året i konsumentköplagen?Eller gäller det bara de fel som uppkom och reparerades under bilens ordinarie nybilsgaranti?Kan meddela att bilfabrikanten betalar min bränslepump och jag då skulle få stå för arbetskostnaden för tillfället..Tacksam för svar/ Michael
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Konsumentköplagen är tvingande till förmån för konsumenter, vilket innebär att en säljare inte får ge konsumenten sämre villkor än lagen. Därför gäller tre års reklamationstid även om garantin endast gäller i två år.

Bestämmelsen om reklamation vid fel i vara, som du skriver om, finns i 23 § konsumentköplagen. Precis som du skriver har en köpare tre år på sig att reklamera ett fel från den dagen köparen fick tillgång till varan. En reklamation är ett meddelande som ska uppmärksamma säljaren om att det är fel på varan. Reklamation krävs för att köparen ska kunna åberopa konsumentköplagens bestämmelser om påföljder vid fel.

För att säljaren ska ansvara för felet krävs det (enligt 20 § konsumentköplagen) att felet fanns redan när du fick tillgång till bilen, även om felet visade sig senare. Så kan t.ex. vara fallet om bränslepumpen gick sönder tidigare än vad som är normalt för en ny bil, och felet inte beror på dig. Enligt lagen är det du som ska bevisa att det var fel på bränslepumpen redan när du köpte bilen.

Om säljaren ska ansvara för felet och du har reklamerat i rätt tid har du rätt att i första hand kräva att säljaren ser till att felet repareras (avhjälpande) eller att du får en ny bränslepump om den inte går att reparera (omleverans). I andra hand kan du kräva att köpet hävs eller att du får avdrag på priset. (22 § konsumentköplagen)

Av din fråga framgår det inte om det är säljaren eller du själv som har sett till att bilen blev reparerad. I första hand ska konsumenten ge säljaren möjlighet att reparera felet enligt 26 § konsumentköplagen. Om köparen inte skäligen kan avvakta att säljaren reparerar felet får köparen själv se till att felet repareras och har då rätt till ersättning för vad reparationen kostade, enligt 27 § andra stycket och 28 § andra stycket konsumentköplagen. I ersättningen ingår alla kostnader för att avhjälpa felet, alltså även arbetskostnaden.

Sammanfattningsvis kan du ha rätt till ersättning för alla kostnader du haft för reparationen av bränslepumpen, men då krävs det att felet fanns redan vid köpet, att du reklamerat på rätt sätt och i rätt tid samt att säljaren fått möjlighet att reparera felet eller att du inte skäligen kunde avvakta att säljaren reparerade det.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1065)
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket
2020-09-13 Rätt till prisavdrag vid fel på varan
2020-09-11 Reklamationsrätt distansavtal

Alla besvarade frågor (84158)